ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2016  > květen  > Úvodník

Slovo šéfredaktorky

04_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Do měsíce v plném květu vás zveme poněkud ponurou připomínkou síly přírodních dějů, v konkrétním případě naší titulní stránky jde o šumavský les napadený kůrovcem. Známého, a přesto neznámého škůdce mají v hledáčku českobudějovičtí entomologové v Laboratoři aplikované entomologie, kteří při výzkumu ekofyziologie škodlivého hmyzu spolupracují s lesníky. V českém lese, tentokrát bez kůrovce, ale s daleko menšími organismy, nás pozdrží i téma měsíce, v němž jihočeští molekulární biologové pátrají po rostlinných a houbových virech.

V jubilejním roce i měsíci narození Karla IV. pokračujeme v připomínkách jeho výročí (14. dubna 1316), a to hned od následující až do sedmé stránky procházkou kolem sedmi symbolických věží panovníkova života, jak jej reflektovalo několik generací našich vědců.
Toto číslo Akademického bulletinu informuje o posledním „klidném“ zasedání Akademického sněmu před podzimním rozhodováním, kdo stane v čele Akademie a jejích radách pro další volební období. Ovšem akademickou obec pochopitelně nemůže nechat v klidu plánované Ministerstvo pro výzkum a vývoj, jež bylo nejdůležitějším diskutovaným tématem sněmu, na němž badatele podpořila i ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, místopředseda pro vědu, výzkum a inovace nebo nejvyšší představitel Senátu. Na stranách věnovaných sněmu můžete číst i výběry z jejich projevů.
A ještě těsně před odesláním čísla do tisku mohu doplnit gratulaci k Ceně Společnosti pro vědy a umění, kterou ve spolupráci se Senátem Parlamentu ČR udělila prof. Jiřímu Drahošovi a prof. Pavlu Jungwirthovi – více najdete v aktualitě na našem webu.

V závěru si vám, vážené čtenářky a čtenáři, dovolujeme připomenout výzvu předsedy AV ČR, že do konce května můžete posílat své představy o podobě Akademického bulletinu, zda by měl pro akademickou obec vycházet pouze v elektronické podobě a jak by měl případně vypadat nový časopis.
 

MARINA HUŽVÁROVÁ