ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Je nutné zlepšit podmínky pro vědce

Z projevu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové

11_1.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Je mi milou povinností tlumočit pozdravy předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky, jakož i potěšení, že se vám daří naplňovat Strategii AV21. Je to přiznání, že věda má odpovědnost vůči konkrétnímu zlepšení podmínek života lidí a budoucnosti. Zmíním například energetickou budoucnost České republiky či otázky spojené se zdravím našich občanů.

Již delší dobu chci českým vědcům a vědkyním říci, že bych si přála, aby se podařilo změnit společenskou debatu o vědě, jak je věda, řekněme laickou veřejností a občany, vnímána. Nechci, aby ve spojení s českou vědou každého nejprve napadly evropské peníze a infrastruktury. Chci, aby každého v tomto spojení napadli čeští vědci a vědkyně, protože věda je především o vědění. Měli bychom udělat maximum, aby vědci mohli bádat a dosahovali takových úspěchů, jichž v současnosti dosahují, ale i mnohem větších, protože jejich potenciál je ohromný a my jej doposud v plné míře nevyužíváme. Pravda je taková, že v posledních letech klademe vědcům spíše překážky a zábrany. Jako ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se proto budu snažit, aby se co nejvíce propojily vysoké školy, Akademie věd, výzkumné infrastruktury, ale i podnikatelské prostředí a abychom dosáhli rovnováhy mezi základním a aplikovaným výzkumem. Přiznám se, že slovo komercializace mě téměř budí ze sna. Budu též ráda, pokud se mi podaří při vyjednávání rozpočtu na příští rok zajistit zlepšení odměn doktorandům nejen na vysokých školách, ale i v rámci postgraduálního studia; uvědomuji si, že AV ČR má pro mladé vědce otevřenou náruč. Potřebujeme jim zlepšit podmínky – nemůžeme donekonečna spoléhat na jejich planoucí srdce a že z tohoto planutí budou schopni zajistit své rodiny. Přeji si, aby mladí vědci viděli budoucnost v České republice a aby se ze zahraničních stáží vraceli do stabilního prostředí a mohli dokončovat své projekty. Výrazněji jsem se také zaměřila na velké výzkumné infrastruktury a i po poradě s předsedou Akademie věd prof. Jiřím Drahošem jsem přistoupila k tomu, že urychlíme strategii v této problematice a nebudeme se soustředit pouze na evropské peníze.

Co se týká financování, podařilo se před Vánoci navýšit Akademii věd ČR rozpočet. V nadcházejících letech nám finance chybí – kladu si proto rovněž ve spolupráci s místopředsedou vlády Pavlem Bělobrádkem za cíl tento stav narovnat a zprostředkovat jistotu financování a klidu pro vaši práci. V co nejkratší době musíme taktéž změnit stávající metodiku hodnocení.

Za jednu ze svých priorit při vyjednávání s ministerstvem financí považuji podporu spolupráce českých vědců a vědkyň na mezinárodních projektech. Víme, že byla dlouhodobě podceňována, přičemž jsem postrádala jakoukoli míru předvídatelnosti, ale i strategie.