ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nový předseda Grantové agentury

25_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Vláda na svém zasedání 1. října 2014 jmenovala nového předsedu Grantové agentury ČR. Stal se jím mezinárodně uznávaný odborník v matematické analýze a představitel pražské školy teorie potenciálu prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc., který dosud zastával post místopředsedy. Prof. Netuka je mj. členem Grémia AV ČR pro vědecký titul DSc. a členem Akademického sněmu AV ČR (od roku 2002). Osmým rokem působí v Radě Matematického ústavu AV ČR a od roku 2009 je zástupcem GA ČR a AV ČR v řídicí radě (Governing Council) European Science Foundation. Více na http://www.gacr.cz.