ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

TOFA 2014: o termodynamice slitin v Brně

Významnou mezinárodní konferenci v oblasti materiálových věd uspořádal ve dnech 7. až 9. září 2014 Ústav fyziky materiálů AV ČR ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity a Středoevropským technologickým institutem CEITEC.

12_1.jpg
Foto: Archiv ÚFM AV ČR

Konference TOFA (Thermodynamics of Alloys) se ve dvouletém cyklu zabývá termodynamikou kovů, slitin a dalších moderních materiálů. S celosvětovým dosahem náleží mezi nejvýznamnější sympozia v oblasti základního materiálového výzkumu. Mezi její důležité rysy patří důraz na experimentální výsledky a těsnou spolupráci mezi teoretickými a experimentálními vědeckými programy.

V prostorách Fakulty sociálních studií MÚ se konal již 14. ročník TOFA; v roce 2010 ji hostilo Portugalsko, v roce 2012 Chorvatsko – další se uskuteční v Brazílii (2016) a následně v Korejské republice (2018). Letošní akce se zúčastnila více než stovka vědců, z toho jich přes 90 %, pocházelo ze zahraničí. Zaznělo 61 ústních příspěvků, prezentováno bylo 40 posterů. Obzvlášť výrazné zastoupení měli vědci z Japonska, Korejské republiky, Německa, USA, Itálie a Rakouska. Organizátoři rovněž podpořili nastupující vědeckou generaci, když jí poskytli prostor k prezentaci výsledků práce na excelentním vědeckém fóru a zprostředkovali kontakty, které mladým badatelům umožní rozvíjet vědecké kariéry v mezinárodní dimenzi. Podpora perspektivních studentů a vědců ve formě snížených konferenčních poplatků vedla k tomu, že tvořili zhruba třetinu účastníků – pro mnohé z nich přitom šlo o první účast na tak významné akci.

Na sympoziu zazněly příspěvky prezentující pokročilé experimentální metody pro měření základních termodynamických veličin, ale také nejmodernější teoretické postupy pro modelování procesů realizovaných při přípravě a dlouhodobém využívání nejsofistikovanějších materiálů. Spojení teoretických a experimentálních dat umožňuje lépe, přesněji a komplexněji popisovat vztah struktury a materiálových vlastností, a tudíž i predikovat použitelnost nově vyvíjených materiálů. Vystoupili mj. též vědci z pracovišť zúčastněných v programu Materials Genome – nejnovějším americkém vládním vědeckém projektu, který vyhlásil a zaštítil prezident USA Barack Obama. Program se zaměřuje na poznání vlastností materiálů spojením nejpokročilejších experimentálních a teoretických metod.

Jedním z cílů bylo prohloubit kontakty mezi vědci z „bohatších“ zemí a ze států, v nichž badatelé narážejí na finanční problémy při účasti na významných, ale nákladných konferencích. Záměr se vydařil, sympozium, které nepochybně obohatilo vzájemné kontakty mezi vědeckými komunitami, navštívili mnozí vědci z Ruska, Ukrajiny nebo pobaltských zemí. Organizátorům se podařilo vytvořit nejen kvalitní a podnětný vědecký program, ale také seznámit jeho účastníky s krásami jižní Moravy během doprovodného společenského programu. Skutečnost, že mezinárodní výbor konference pověřil její organizací tým z Brna, a to krátce poté, kdy stejné vědecké týmy zorganizovaly mezinárodní kongres CALPHAD (světová konference v oblasti teoretického modelování termodynamických vlastností moderních komplexních materiálů, Praha 2009) svědčí o respektovaném postavení vědců z ÚFM, Masarykovy univerzity a Středoevropského technologického institutu CEITEC v oblasti materiálových věd v mezinárodní vědecké komunitě a schopnosti připravit kvalitní a úspěšnou akci. Úspěch TOFA 2014 navíc posílil po-stavení Brna jakožto centra vzdělanosti a výzkumu a přispěl ke spolupráci akademického a univerzitního sektoru.
 

ALEŠ KROUPA, předseda organizačního výboru,
LUDVÍK KUNZ, Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.