ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

IMEBORON XV

V areálu Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v pražských Dejvicích se na sklonku léta (24. až 28. srpna 2014) konala prestižní mezinárodní konference IMEBORON (International Meeting on Boron Chemistry), a sice již po patnácté.

13_1.jpg
Foto: Archiv ÚACH AV ČR

Počátky sympozia se vztahují k roku 1971, kdy se uskutečnila na území bývalého Československa, na zámku v Liblicích. Tradice konferencí, jež po sobě následují v tříletých intervalech, vznikla v době rozvíjející se normalizace, a tak lze i po 44 letech obdivovat úsilí zakladatelů chemie boru u nás, doc. Jaromíra Pleška a doc. Stanislava Heřmánka, kteří dokázali tuto konferenci zorganizovat a prosadili účast naprostých špiček oboru z celého světa včetně dvou nositelů Nobelových cen, prof. Williama N. Lipscomba a prof. Herberta C. Browna z USA. Boroví chemici navštívili za tímto účelem Československo ještě jednou, a to v roce 1987, kdy se sešli v jihočeské Bechyni.

13_2.jpg

Letošní setkání připravilo oddělení syntéz Ústavu anorganické chemie AV ČR (ÚACH) pod předsednict­vím jejího vedoucího dr. Bohumíra Grünera. Záštitu nad konferencí, která se konala v roce, kdy uplynulo 100 let od objevení hydridů boru Alfredem Stockem a 50 let od zahájení systematického výzkumu tzv. karboranů, převzal předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš.

13_3.jpg

Sympozium zahájil místopředseda AV ČR prof. Vladimír Mareček. Historii borové chemie následně představili dr. Bohumil Štíbr z ÚACH a prof. Narayan S. Hosmane z Northern Illinois University, DeKalb (USA).

Vlastní program sestával ze dvou sekcí – klasické anorganické a organické se zaměřením na biomedicinální chemii. V den zahájení vyslechlo 216 účastníků z celého světa první plenární přednášku prof. Hosmaneho, jenž hovořil o chemii karboranů a metallaboranů z hlediska historického i výhledů do budoucnosti, které lze obecně chápat jako více než dobré. Program pokračoval 13 zvanými přednáškami, 12 keynote prezentacemi, 65 ústními sděleními, 21 flash-posterovými prezentacemi a 75 posterovými prezentacemi. Konferenci zakončila strhující plenární přednáška prof. Eluvathingala D. Jemmise z Indian Institute of Science v Bangalore (Indie), která měla i značný prediktivní charakter v souvislosti s enormním potenciálem chemie boru.

13_4.jpg

Z bezprostředních ohlasů a z e-mailových poděkování lze soudit, že 15. světové setkání borových chemiků bylo po všech stránkách úspěšné. Lze doufat, že trend bude pokračovat i na 16. konferenci, která přivede chemiky pracující v této jedinečné oblasti v roce 2017 na Čínskou univerzitu do Hongkongu – předsedat jí bude prof. Zuowei Xie.

DRAHOMÍR HNYK,
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.