ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > listopad  > Ocenění

Cena Milady Paulové 2014

Cena Milady Paulové za celoživotní přínos vědě se tentokrát udělovala poněkud netradičně 22. října 2014 při příležitosti 3. národní konference o genderu a vědě (o akci Národního kontaktního centra – ženy a věda Sociologického ústavu AV ČR budeme informovat v prosincovém AB).

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chládek ji na návrh odborné poroty udělil v oblasti stavebního inženýrství a architektury prof. Aleně Kohoutkové z Českého vysokého učení technického v Praze. Diplom nesoucí jméno první ženy, která získala právo přednášet na české univerzitě (1925) a stala se první profesorkou na našem území (1939), předal prof. Kohoutkové náměstek ministra školství pro vysoké školství a výzkum prof. Jaromír Veber. Vedle laureátky získaly nominaci na ocenění prof. Milena Císlerová (ČVUT), prof. Darja Kubečková (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), prof. Pavla Rovnaníková a prof. Hana Urbášková (obě Vysoké učení technické v Brně).

16_1.JPG
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Prof. Kohoutková se zabývá základním i aplikovaným výzkumem stavebních konstrukcí. Její výsledky v oblasti výpočtové analýzy a modelování kompozitních prvků a konstrukcí, reologie betonových konstrukcí, modelů pro mezní stavy použitelnosti a recyklace betonu a estetiky v návrhu betonových konstrukcí jsou světového významu. Zásadním způsobem totiž posunuly úroveň poznání a vytvořily „školu“ jejích spolupracovníků, následovníků a žáků. Bezprostřední uplatnění nacházejí v projektování a realizaci mnoha typů stavebních konstrukcí a přispívají k pokroku ve vývoji progresivních technologií a zhospodárnění celoživotního cyklu konstrukcí. Prof. Kohoutková je děkankou Fakulty stavební ČVUT v Praze a vedoucí tamní katedry betonových a zděných konstrukcí a autorkou mnoha publikací.

16_1.JPG
Profesorka Alena Kohoutková z Českého vysokého učení technického v Praze

lsd