ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > listopad  > Knihy

Nové knihy

24_1.jpg

ALOIS MUSIL

Nejvýznamnější český orientalista Alois Musil byl jako katolický kněz, navíc úzce spjatý s posledním rakousko-uherským císařským párem i s „buržoazní“ Masarykovou republikou, odsouzen komunistickým režimem k zapomnění. Přesto je mezi zahraniční odbornou veřejností dobře známý. Díky odhodlání a zapálení se chudý moravský chlapec stal cestovatelem, spolunáčelníkem dvou beduínských kmenů i objevitelem skvostu raně islámské architektury, unikátní stavby Qusajr cAmra. Napsal 70 knih a přes 1400 odborných i populárních článků a během první republiky pod Masarykovým vedením významně formoval československou orientalistiku. Vedle orientalistiky se zabýval biblistikou, kartografií, archeologií, etnografií i kulturní a sociální antropologií.
Pavel Žďárský, edice: Věda kolem nás, Academia, Praha 2014

24_2.jpg

VÁCLAV NOVOTNÝ
Monografie přibližuje život a dílo významného pražského univerzitního profesora českých dějin V. Novotného (1869–1932). Byl žákem především J. Golla a J. Emlera, ovlivnil ho rovněž T. G. Masaryk a po studiích se stal pomocníkem V. V. Tomka. Jako zemský stipendista odjížděl v roce 1898 do Říma coby zaměstnanec Místodržitelského archivu. Teprve v roce 1908 po jmenování skutečným mimořádným profesorem se mohl plně ­věnovat pedagogickému a vědeckému působení. Z obsáhlé řady jeho historických prací jsou nejznámější, vedle některých základních pramenných edic, první čtyři svazky Českých dějin a dva svazky Mistra Jana Husa.
Jaroslava Hoffmannová, edice: Paměť, Academia, Praha 2014

24_3.jpg
LUMINISCENCE DOMA, V PŘÍRODĚ A V LABORATOŘI
Co je luminiscence neboli světélkování za přírodní jev? Kde na ni můžeme narazit, jak se zkoumá a jaké má využití v technické praxi a lidské činnosti vůbec? Luminiscence se uplatňuje v tak různorodých oborech, jakými jsou například lékařská vyšetření (PET/CT), bezpečnost leteckého provozu (radar), automobilový průmysl, informatika (telekomunikace, CD či DVD) nebo běžná osvětlovací technika. Taková popularizační publikace pro širší okruh čtenářů dosud na našem trhu zcela chyběla.
Ivan Pelant, Jan Valenta, edice: Průhledy, Academia, Praha 2014

kniha.jpg

REALISMUS A RELATIVISMUS
Posláním filozofů je dle Davida Lewise zpochybňovat banality, i když se nakonec ukáže, že byly víceméně správné. Filozofové nás však přinutí o nich přemýšlet. Autor knihy sleduje napětí mezi realismem a konstruktivismem u Willarda Quinea, Hilaryho Putnama, Donalda Davidsona, ­Nelsona Goodmana a Richarda Rortyho. Ačkoli sám zastává pozici realismu, provokují ho argumenty zmíněných autorů k zamyšlení. Závisí existence žiraf na lidech? Stvořil Goodman „nejhorší argument na světě“? Lze svět pozorovat z perspektivy božího oka? Můžeme se vysvléci ze svých pojmů a slov? Je člověk schopen přesně zmapovat svět, jenž ho obklopuje?
Tomáš Marvan, edice Společnost, Academia, Praha 2014

24_5.jpg

VŠECHNA KRÁSA NEBES
Hildegarda z Bingenu (1098–1179) měla již od dětství vize, jako desáté dítě svých rodičů byla zaslíbena Bohu a její život naplňovala zbožnost i duchovnost. Zároveň se z ní stala silná, odvážná a samostatná žena, která dokázala vybudovat dva kláštery a řídit je s téměř manažerskými schopnostmi. Přitom se neustále vzdělávala, psala spisy a dopisovala si s vůdčími osobnostmi církevního i politického života své doby. Byla prorokyní a vizionářkou, psala o vztahu člověka a okolního světa, o přírodě obecně i konkrétně (o kamenech, zvířatech, léčivých bylinách). Sepsala také mnoho básní a textů k písním, jichž zkomponovala přes sedmdesát. Její hudební dílo je stále živé. Navzdory fyzickým i psychickým strázním se dožila na svou dobu neobyčejně vysokého věku.
Charlotte Kernerová, edice: Historie, Academia, Praha 2014