ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > listopad  > Ocenění

Stříbrná medaile Senátu

Ocenění Senátu Parlamentu ČR převzalo 26. září 2014 17 významných osobností z oblasti vědy, kultury, sportu a vědeckého života. Akce se konala již potřetí v souvis­losti se Dnem české státnosti, který připadl na neděli 28. září. Mezi oceněnými byli i badatelé z pracovišť Akademie věd – prof. František Vyskočil z Fyziologického a prof. Emil Paleček z Biofyzikálního ústavu.

17_1.jpg
Všechna fota: Archiv Senátu PČR
Předseda Senátu Milan Štěch předal ocenění Františku Vyskočilovi.

Prof. Vyskočil je neurofyziologem, profesorem fyziologie a farmakologie. Jeho laboratorní studium ner­vové soustavy, elektrofyziologie a biochemie nervosvalových kontaktů a synapsí v mozku vedlo k podnětným objevům – mj. o působení adrenalinu a noradrenalinu na lepší výkonnost nervových spojů a nekvantového výlevu neuropřenašečů. Je autorem a spoluautorem stovek publikací. Působí ve Fyziologickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Je členem londýnské The Physiological Society a zakládajícím členem Učené společnosti ČR, profesorem na několika zahraničních univerzitách (University of California, San Francisco, USA, Kazaňská lékařská univerzita aj.).

17_1.jpg
Předseda Senátu Milan Štěch gratuluje Emilu Palečkovi.

Prof. Paleček je objevitelem elektrochemie nukleových kyselin. Tato oblast se rapidně rozvíjí až v poslední době, neboť teprve současné laboratorní pří-stroje umožňují využít jeho vědecké objevy v praxi. Od roku 1955 působí v Biofyzikálním ústavu AV ČR, v současnosti rovněž přednáší na Masarykově univerzitě. Podobně jako prof. Vyskočil je zakládajícím členem Učené společnosti ČR a žákem a přímým pokračovatelem prof. Jaroslava Heyrovského. Ve svých 84 letech patří ke světově nejrespektovanějším českým vědcům. Na základě jeho zkoumání mohou nyní badatelé vést výzkum v oblasti metod vhodných k analýze změn ve struktuře DNA a bílkovin a jejich aplikaci v biomedicíně, tedy například při výzkumu Parkinsonovy choroby a rakoviny. V roce 2009 obdržel prof. Paleček nejvyšší ocenění AV ČR – medaili De scientia et humanitate optime meritis, v roce 2011 Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy.

17_1.jpg

lsd