ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > listopad  > Událost

O krok napřed

Přesně ve dnech, kdy předseda Slovenské akademie věd prof. Jaromír Pastorek bojoval se slovenskými politiky, aby nebyl rozpočet jeho instituce snížen o 17 %, se 14. října 2014 v pražské vile Lanna za účasti velvyslance Slovenské republiky představila unikátní publikace Dejiny Slovenskej akadémie vied. Autorský kolektiv v čele s Dušanem Kováčem (Historický ústav SAV) podává v knize syntetický a ucelený pohled na šedesátiletou historii této instituce.

07_3.JPG
Foto: Stanislava Kyselová, Akdemický bulletin

Téměř sedmisetstránkové dílo je výsledkem několikaleté vědecké práce, a jak s úsměvem podotkl předseda Akademie věd ČR prof. Jiří Drahoš, slovenští kolegové jím českou instituci o krok předběhli; zároveň také připomněl analogii mezi současnou situací slovenského předsedy prof. Pastorka a českým vývojem v roce 2009, kdy on sám musel krátce po svém nástupu do funkce čelit podobnému ohrožení Akademie u nás. Podporu Akademií věd zemí Visegrádské čtyřky vyjádřili jejich předsedové slovenským kolegům v dopise čelným představitelům Slovenské republiky, který zformulovali během pravidelné schůzky akademií V4. Letošní zasedání, jež měla v gesci AV ČR (podrobněji se o něm dočtete v prosincovém čísle Akademického bulletinu), předcházelo prezentaci výjimečné knihy Kováčova týmu.

07_3.JPG

Komorní slavností věnovanou pojednání o dějinách SAV provázel ředitel Masarykova ústavu a Archivu AV ČR dr. Luboš Velek, hosty podrobně seznámil s historiografickým dílem vedoucí Kabinetu dějin vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR dr. Antonín Kostlán a přátelskou atmosféru podtrhla přítomnost slovenského velvyslance v Praze Petera Weisse, který navštívil reprezentační prostory Lannovy vily ze své nedaleké úřadovny vůbec poprvé. Knihu vydala SAV ve svém vydavatelství VEDA.

MARINA HUŽVÁROVÁ