ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 22. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 6. října 2014:

Schválila

 •  Základní principy Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014,
 •  příkaz předsedy AV ČR Organizační nastavení kompetencí a procesů v souvislosti s rozpočtem AV ČR,
 •  přidělení investičních prostředků na přístrojové vybavení pro rok 2015,
 •  úkony a postupy doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení přístrojů podle zápisu z jejího 18. zasedání konaného 29. září 2014,
 •  přidělení startovacích a standardních bytů, prodloužení nájmu startovacích a standardních bytů, přidělení dosud užívaných bytů a ukončení nájmů dohodou podle zápisu z 10. zasedání Bytové komise AV ČR konaného 16. září 2014,
 •  úpravu pravidel Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR,
 •  přidělení finančních prostředků na úhradu členských příspěvků pro rok 2014 za České národní komitéty do mezinárodních vědeckých unií, o které požádaly od května do září 2014.

Jmenovala

 •  RNDr. Jana Šafandu, CSc., předsedou Dozorčí rady Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i., Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., a Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2014 na druhé funkční období, tj. do 26. října 2019,
 •  Ing. Petra Cintulu, Ph.D., členem Dozorčí rady Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2014 na druhé funkční období, tj. do 26. října 2019,
 •  prof. Ing. Josefa Lazara, Dr., předsedou Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2014 na první funkční období, tj. do 26. října 2019,
 •  Ing. Petra Tichavského, CSc., členem Dozorčí rady Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2014 na druhé funkční období, tj. do 26. října 2019,
 •  Ing. Vladimíra Nekvasila, DrSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu fyziky materiálů AV ČR, v. v. i., a Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2014 na druhé funkční období, tj. do 26. října 2019,
 •  prof. Jiřího Chýlu, CSc., předsedou Dozorčí rady Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Ústavu termomechaniky AV ČR, v. v. i., a Geologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 27. října 2014 na druhé funkční období, tj. do 26. října 2019,
 •  RNDr. Hanu Sychrovou, DrSc., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., s účinností od 7. října 2014 na první funkční období, tj. do 6. října 2019,
 •  prof. Ing. Vladimíra Marečka, DrSc., předsedou Dozorčí rady Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2015 na druhé funkční období, tj. do 31. prosince 2019,
 •  Ing. Petra Bobáka, CSc., členem Dozorčí rady Národohospodářského ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2015 na druhé funkční období, tj. do 31. prosince 2019,
 •  PhDr. Jiřího Beneše předsedou Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., a členem Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., a Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2015 na druhé funkční období, tj. do 31. prosince 2019,
 •  PhDr. Jarmilu Čermákovou místopředsedkyní Dozorčí rady Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i., s účinností od 9. listopadu 2014 na druhé funkční období, tj. do 8. listopadu 2019,
 •  JUDr. Lenku Vostrou, Ph.D., předsedkyní Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., a Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2015 do konce jejích druhých funkčních období, tj. do 30. dubna 2017,
 •  PhDr. Pavla Titze, Ph.D., členem Dozorčí rady Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2015 na první funkční období, tj. do 31. prosince 2019,
 •  PhDr. Ivanu Laiblovou Kadlecovou členkou Dozorčí rady Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., s účinností od 13. ledna 2015 na druhé funkční období, tj. do 12. ledna 2020,
 •  PhDr. Taťánu Petrasovou, CSc., předsedkyní Dozorčí rady Orientálního ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 13. ledna 2015 na první funkční období, tj. do 12. ledna 2020,
 •  prof. PhDr. Pavla Janouška, CSc., předsedou Dozorčí rady Slovanského ústavu AV ČR, v. v. i., s účinností od 1. ledna 2015 do konce jeho prvního funkčního období, tj. do 30. dubna 2017.

Vzala na vědomí

 •  informaci o podpoře výzkumu, vývoje a inovací na úrovni EU, analýzu současného stavu a návrh financování předškolních zařízení AV ČR na rok 2015 s výhledem na roky 2016 a 2017.

 

Úplná znění zápisů ze zasedání Akademické rady naleznete na http://www.cas.cz/o_avcr/struktura/akademicka_rada.