ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2014  > listopad  > Obálka

Ceny za popularizaci vědy

03_1.JPG
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin
Zleva Aleš Špičák, Michael Londesborough, Jiří Prosecký

Cestovatel do hlubin Země, lovec záhad a vypravěč bájného eposu o Gilgamešovi – tři vynikající badatelé, kteří se 24. října 2014 stali laureáty ceny za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Mimořádné pocty, kterou předseda Akademie věd prof. Jiří Drahoš uděluje od roku 2012, se letos dostalo dr. Aleši Špičákovi z Geofyzikálního ústavu AV ČR, dr. Michaelu Londesboroughovi z Ústavu anorganické chemie AV ČR a dr. Jiřímu Proseckému z Orientálního ústavu AV ČR.

03_2.JPG

Aleš Špičák je vedoucím oddělení tektoniky a geodynamiky GFÚ a odborníkem na silná zemětřesení v seizmicky aktivních oblastech, kde se tektonické desky kamenného obalu Země pod sebe vzájemně podsouvají (především oblast jihovýchodní Asie); dále zkoumá možné souvislosti sopečné a zemětřesné činnosti. Jeho pohled ovšem nemíří jen do zmíněných exotických částí naší planety, kde se Země třese daleko častěji a silněji než u nás – zabývá se také hlubokou geologickou stavbou střední Evropy s důrazem na oblast Českého masivu. Je spoluautorem hypotézy o zásadním vlivu tzv. fluid (podzemní tekutiny související s vulkanickou činností před cca 200–300 tisíci lety) při vzniku zemětřesných rojů v západočeské seizmicky aktivní oblasti. Dr. Špičák patří mezi mediálně známé pracovníky AV ČR, je častým hostem rozhlasových i televizních zpravodajských pořadů komentujících zemětřesení a sopečné erupce ve světě.

03_2.JPG

Michael Londesborough se specializuje na borany, karborany a metalkarborany – chemické sloučeniny (obvykle značně reaktivní látky), které slouží k přípravě dalších sloučenin. Jeho výzkum i popularizační aktivity mají jednoho společného jmenovatele – badatelovu tezi, že původ budoucích úspěchů lidské civilizace se nachází ve vědeckých a technologických inovacích, které jsou podpořeny zvyšujícími se standardy vzdělávání. Dr. Londesborough se podílí na projektech Akademie věd, British Council, České televize a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Za všechny uveďme úspěšný televizní seriál Lovci záhad, jehož je spoluautorem a jedním ze dvou hlavních protagonistů. Oceněný badatel také podporuje kontakty mladých vědců z Velké Británie a České republiky.

03_2.JPG

Jiří Prosecký se zaměřuje na starověký Přední východ, akkadskou (babylonsko-asyrskou) literaturu a její překlady a možné interpretace. Je autorem, spoluautorem, editorem či překladatelem knižních publikací a na zmíněné téma napsal desítky odborných článků. Do češtiny mj. přeložil Epos o Gilgamešovi, jenž se považuje za nejvýznamnější literární dílo starověkého Předního východu. Dr. Prosecký tak pomáhá české veřejnosti zprostředkovat duchovní kořeny starých civilizací, které se staly kolébkou i té naší. Mimořádným záběrem přeložených a komentovaných textů je badatelovo dílo ojedinělé i v kontextu světové odborné literatury.

lsd