ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Nejlepší právnický časopis ČR 2013

Časopis Právník, jejž vydává Ústav státu a práva AV ČR, získal stejnojmennou prestižní cenu, která se každoročně uděluje od roku 1993 jako výsledek ankety pořádané společností Karlovarské právnické dny; XXI. konference se konala 12. až 14. června 2013 v hotelu Thermal Karlovy Vary.

22_2.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Pro akademicky orientované periodikum jde při velké nabídce různě profilovaných odborných právnických časopisů o úspěch mimořádný – v žebříčku se tradičně umísťoval zhruba v polovině.
Časopis má nepřerušenou 152letou historii. Pokud je nám známo, je vůbec nejstarším „živým“ právnickým časopisem na světě; vznikl již v době obrozenecké. Prvním redaktorem byl Karel Jaromír Erben a lze říci, že se novodobá česká právnická terminologie do značné míry utvořila a ustálila právě na jeho stránkách. Ač jsme na takovou historii časopisu pyšní, z pouhé tradice existovat nemůže. Právník je periodikem svou formou konzervativním, protože stejně konzervativní je do jisté míry i jeho čtenář. Přitom jsme jej ale v roce 2012 graficky zmodernizovali, obohatili o cizojazyčný čtvrtletník The Lawyer Quarterly a pečlivější redakční prací určitě i obsahově zkvalitnili.
Vedle Právníka vydává ÚSP on-line Časopis zdravotnického práva a bioetiky (podrobněji v AB 5/2012), který podobně jako on-line verze TLQ poskytuje otevřený přístup k veškerému obsahu ve formátu PDF.

JAN BÁRTA,
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.