ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Výběrové řízení na ředitele

Rada Matematického ústavu Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště.

Požadavky:

  •  splnění zákonných podmínek podle ustanovení § 17, odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
  •  vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru matematika;
  • významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
  • organizační schopnosti a zkušenosti;
  • jazykové znalosti;
  • morální bezúhonnost.

Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe, seznamem hlavních vědeckých prací a představou o řízení a rozvoji pracoviště zasílejte písemně na adresu Rada Matematického ústavu AV ČR, v. v. i., Žitná 25, 115 67 Praha 1 nejpozději do 31. ledna 2014 v obálce označené „Výběrové řízení“.
Uchazeči, kteří budou pozváni k osobnímu pohovoru, doloží znalost současné situace a vědecké činnosti Matematického ústavu a přednesou svoji představu o jeho další činnosti a směřování. Předpokládaný nástup do funkce 1. května 2014.