ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

20 let spolupráce s Rakouskem

U příležitosti oslav dvou dekád programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání se za účasti resortních ministrů obou zemí uskutečnilo 6. června 2013 slavnostní zasedání v sídle Rakouského kulturního fóra a rezidenci Rakouského velvyslanectví v Praze.

15_1.jpg
Titulní strana brožury k 20. výročí programu AKTION ČR – Rakousko

Jeden z prvních programů mezinárodní spolupráce ve vysokém školství po roce 1989, který iniciovalo Rakousko, finančně podporuje ze společného rozpočtu obou zemí bilaterální projekty vzdělávacích institucí v terciální sféře. Studentům a pedagogům nabízí stipendia ke studiu a badatelským pobytům v druhé zemi.
Spolupracovat na řešení podnětných témat, vyměňovat si znalosti a dosahovat synergických efektů – to jsou klíčové pojmy pro společné projekty v programu AKTION; pro podávání návrhů projektů nabízí 2–4 termíny.
Podporu získává vědecká a pedagogická spolupráce, jež slouží k prospěchu zúčastněných pracovišť. Nejvíce projektů se dosud uskutečnilo formou celoroční kooperace ve výzkumu a výuce, vědeckých exkurzí pro studenty, vědeckých odborných zasedání a letních jazykových a odborných škol. Finance získává každoročně 400–650 studentů a 200–250 akademických pracovníků z obou zemí. Databázi podpořených projektů od roku 2001 včetně podrobných informací a závěrečných zpráv naleznete na www.dzs.cz.
Jako jedna z nejefektivnějších forem výuky jazyka druhé země a navázání kontaktů pro případnou spolupráci se osvědčily letní bilaterální jazykové kurzy. Studenti se během tří týdnů učí jazyk druhé země při výuce vedené rodilými mluvčími i při celodenní komunikaci s ostatními účastníky. Pro 1807 studentů jsme těchto kurzů uspořádali již 46.
Kategorie studentských stipendií se po vzniku programů CEEPUS a ERASMUS vyprofilovaly ve stipendia pro vědecké pobyty za účelem získání podkladů pro přípravu diplomové či doktorské práce; větší zájem jsme pochopitelně zaznamenali od českých vysokoškoláků – stipendium získalo 981 studentů v rozsahu 3018 stipendijních měsíců. Ani počet rakouských zájemců však není zanedbatelný – 247 studentů v rozsahu 1298 měsíců. Rakouští studenti se navíc mohou každý rok zúčastnit Letních škol slovanských studií v ČR, jež pro ně rezervují 20 míst na 3–4týdenní kurzy češtiny.

15_3.jpg
Foto: Archiv Aktion ČR – Rakousko
Členové řídicího grémia s ministry školství Karlheinzem Töchterlem a Petrem Fialou (v první řadě uprostřed)


Vysokoškolští pedagogové mohou dvakrát ročně získat jednoměsíční stipendium pro výzkumné pobyty v druhé zemi; nejnovější kategorií je šestiměsíční habilitační stipendium pro postdoktorandy do 10 let od obdržení titulu Ph.D.
Program AKTION pokračuje v působnosti i navzdory politickým i organizačním změnám na ministerstvech obou zemí. Umožnuje nejen přímou spolupráci vysokých škol v České republice a v Rakousku, ale rovněž zapojení vzniklých týmů do evropských vědeckovýzkumných struktur. Významně přispívá i k výuce němčiny jako historicky důležitého jazyka středo­evropského prostoru nejen pro potřeby vědeckého bádání, ale také každodenní hospodářskou praxi.
Brožuru dokumentující 20 let spolupráce naleznete na výše uvedených webových stránkách – viz záložka Oslava 20 let činnosti programu AKTION ČR – Rakousko. Termíny pro podávání návrhů projektů jsou následující: 15. dubna, 15. září a 30. listopadu; pro podávání žádostí o stipendium: studenti – 15. března a 31. října; pedagogové – 15. dubna a 30. listopadu.

15_2.jpg

HELENA HANŽLOVÁ,
AKTION Česká republika – Rakousko