ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > září  > Obálka

De scientia et humanitate optime meritis

Profesor Roger Balian, jeden ze zakladatelů Ústavu teoretické fyziky v Saclay (Service de Physique Théorique, později Institut de Physique Théorique) a stále jeden z jeho významných členů, převzal 30. července 2013 nejvyšší ocenění Akademie věd.
Roger Balian působil v letech 1979 až 1987 jako ředitel výše jmenovaného ústavu a zároveň vedl i proslulou l’Ecole de Physique des Houches. V současnosti vykonává funkci vědeckého poradce francouzské Komise pro atomovou energii a je členem Francouzské akademie věd. Zastával také post předsedy Rady pro oblast fyzikálních věd CNRS a Francouzské fyzikální společnosti, obdržel významná ocenění – například cenu H. Poincarého, Langevinovu cenu Francouzské fyzikální společnosti, nejvyšší stupeň Řádu akademických palem – a je rovněž rytířem Řádu čestné legie.
Profesor Balian významně přispěl k několika oblastem teoretické fyziky. Proslul především Balian-Lowovým teorémem, Balian-Blochovým semiklasickým rozvojem, objevem B fáze supertekutého helia-3, pracemi v oblasti jaderné fyziky, řešením N-částicového problému, studiemi o Casimirově jevu, příspěvky z oboru statistické fyziky, jež se zabývají převážně problémem ireverzibility a entropie, a mnoha dalšími studiemi v oblasti teoretické fyziky. V současnosti je aktivní v teorii kvantového měření a na toto téma je spoluautorem shrnující práce, kterou letos uveřejní časopis Physics Reports.
Profesor Balian má vztah též k české vědě, což v posledních letech prokazuje jeho podpora série konferencí Hranice kvantové a mezoskopické termodynamiky (Frontiers of Quantum and Mesoscopic thermodynamics), kterou pořádá Fyzikální ústav AV ČR.
lsd