ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 6. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada dne 16. července 2013:
Schválila

 •  pro funkční období 2013–2017 statuty Rady pro zahraniční styky AV ČR, Rady pro podporu účasti AV ČR na evropské integraci výzkumu a vývoje, Ediční rady AV ČR, Rady pro spolupráci AV ČR s podnikatelskou a aplikační sférou a Rady pro kosmické aktivity AV ČR.

Doporučila předsedovi AV ČR, aby:

 •  udělil Cenu Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu autorským týmům:
 •  Astronomického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení doc. RNDr. Marian Karlický, DrSc., a Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D., za vědecký výsledek: Vypracování nového modelu fragmentované magnetické rekonexe slunečních erupcí;
 •  Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., ve složení Ing. Daniel Horák, CSc., Ing. Michal Babič, Ph.D., Ing. Hana Macková, Ph.D., Ing. Petr Šálek, Ph.D., a Ing. Zdeněk Plichta za vědecký výsledek: Funkcionalizované magnetické polymerní nano- a mikročástice pro málo invazivní diagnostiku;
 •  Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., Mgr. Robert Novotný, Ph.D., Mgr. Pavlína Mašková a prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc. (Ústav českých dějin FF UK) za vědecký výsledek: Lucemburkové. Česká koruna uprostřed Evropy;
 •  udělil Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky do 35 let za vynikající výsledky vědecké práce těmto autorům:
 •  RNDr. Danielu Sojkovi, Ph.D., nar. 1978 (Biologické cent-rum AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Trávení krve klíšťaty – ucelený pohled na multi-enzymatický hemoglobinolytický aparát;
 •  RNDr. Vítu Latzelovi, Ph.D., nar. 1978 (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Netušená evoluční síla rodičů;
 •  PhDr. Vojtěchu Kynclovi, Ph.D., nar. 1983 (Historický ústav AV ČR, v. v. i.) za vědecký výsledek: Bez výčitek. Genocida Čechů po atentátu na Reinharda Heydricha;
 •  jmenoval PhDr. Ondřeje Ševečka, Ph.D., ředitelem Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. října 2013 do 30. září 2018.

Jmenovala

 •  pracovní skupinu pro přípravu hodnocení pracovišť AV ČR v roce 2015 ve složení: prof. Jiří Chýla, CSc. (Akademická rada AV ČR), PhDr. Antonín Kostlán, CSc. (Vědecká rada AV ČR), prof. RNDr. Jana Musilová, CSc. (Vědecká rada AV ČR), doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D. (Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.), prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.), RNDr. Jiří Rákosník, CSc. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc. (Akademická rada AV ČR);
 •  RNDr. Hanu Sychrovou, DrSc., předsedkyní Dozorčí rady Ústavu experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., s účinností od 22. července 2013 na pětileté funkční období, tj. do 21. července 2018;
 •  prof. RNDr. Evu Zažímalovou, CSc., předsedkyní Komise programu podpory perspektivních lidských zdrojů – Mzdové podpory postdoktorandů na pracovištích AV ČR;
 •  prof. RNDr. Svatopluka Civiše, CSc. (Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.) členem Rady pro kosmické aktivity AV ČR;
 •  Mariana Videku (Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.) členem Komise pro informační technologie AV ČR.