ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Letní školy v Nových Hradech

Mnozí obyvatelé jihočeského městečka Nové Hrady si v uplynulých třech měsících povšimli zvýšeného počtu mladých lidí mluvících anglicky. V létě se totiž konaly dvě letní školy, do nichž se organizačně zapojil tamní Ústav nanobiologie a strukturní biologie Centra výzkumu globální změny AV ČR.

 
Všechna fota: Archiv ÚNSB CVGZ AV ČR 
Účastníci letních škol se školiteli na zámeckých schodech

Školu Undergraduate Summer Research in Molecular Biophysics pro americké studenty bakalářského studia fyziky, chemie, matematiky, inženýrství nebo informatiky uspořádal ústav společně s Přírodovědeckou fakultou JU a ve spolupráci s Princetonskou univerzitou v USA ve dnech 24. května až 7. srpna 2013. Program se zaměřil na molekulární biofyziku – interdisciplinární oblast využívající koncepty a experimentální metody z fyziky a matematiky k řešení biologických problémů. Hlavní organizátorkou byla prof. Jannette Carey z Chemické fakulty Princetonské univerzity, jež je v ÚNSB zároveň hostující vědkyní a v Nových Hradech již několik let tráví vždy dva měsíce v roce. Letní školy v Akademickém a univerzitním centru Nové Hrady se zúčastnilo osm studentů z Prin­cetonu, další z Carleton College (Northfield, Minnesota), University of New England (Maine), Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, New York), St. John’s University (New York) a Florida Institute of Technology (Melbourne, Florida). Studenty, kteří na svých univerzitách patří k nejlepším, vybrala podle přísných kritérií Americká národní vědecká nadace (National Science Foundation – NSF). Na projektech pracovali posluchači dva až tři měsíce v malých týmech společně s českými studenty a pod vedením zkušených profesorů, docentů a vědeckých pracovníků.

 
Katya Shamayeva u ÚNSB a studentka Beáta Kaľatová ze Slovenska

Letní škola molekulární biofyziky a systémové biologie (Summer School in Molecular Biophysics and Systems Biology) se uskutečnila ve spolupráci s Jagellonskou univerzitou v polském Krakově, Univerzitou Komenského v Bratislavě a univerzitou z maďarského Szegedu 8. až 28. července 2013 a finančně ji podpořil International Visegrad Fund. Účastníci z partnerských univerzit ze Slovenska a Maďarska společně se studenty z České republiky, Běloruska a Rumunska zpracovávali projekty pod vedením vědeckých pracovníků ÚNSB a často také společně s americkými kolegy, s nimiž trávili nejen volný čas aktivitami jako rafting na Vltavě, ale také chodili na přednášky renomovaných českých i zahraničních odborníků – mj. Franka Rühla z Univerzity v Curychu známého v souvislosti s výzkumem ostatků pravěkého muže Ötziho nebo egyptského faraona Tutanchamona.

 
Babak Minofar z ÚNSB ukazuje Bélu Fiserovi z Maďarska a Mihailovi Shapirovi z Běloruska modelování proteinů.

 
Diskuse v zámecké knihovně

Výsledky své práce v jižních Čechách představily jednotlivé týmy 25. a 26. července 2013 na vědecké konferenci pod záštitou rektora JU prof. Libora Grubhoffera. Nejvyšší představitel JU předal studentům diplomy a tři nejlepší práce z každé letní školy vyznamenal zvláštní cenou rektora.

 
Rektor JU Libor Grubhoffer a ředitel ÚNSB Rudiger Ettrich předávájí ceny za nejlepší prezentace.

Předání certifikátů se zúčastnili i ředitel Ústavu nanobiologie a strukturní biologie prof. Rüdiger Ettrich, lektoři a spoluorganizátoři prof. Jannette Carey z Princetonské univerzity, doc. Jost Ludwig z Bonnské univerzity a projektové manažerky Visegrádského fondu Barbora Hromeková a Katarína Hubová.

 
Rafting na Vltavě

Myšlenka uspořádat visegrádskou letní školu vzešla z prvních dvou visegrádských sympozií systémové biologie; tehdejší účastníci se shodli, že je třeba intenzivněji spolupracovat a studentům i zájemcům V4 umožnit, aby si rozšířili dosavadní znalosti v oblasti biofyziky a systémové biologie. Propojením obou letních škol se studenti obou skupin – Středoevropané i Američané – lépe poznali a motivovali. Cestu správným směrem potvrdily i ohlasy letošních účastníků.

TOMÁŠ ROLÍNEK,
Ústav nanobiologie a strukturní biologie
CVGZ AV ČR, v. v. i.