ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > září  > Z Bruselu

Čerstvý vítr od Baltu…

…slibuje Litva, jež se jako první pobaltský stát ujala k 1. červenci 2013 předsednictví v Radě EU. Usilovat chce o důvěryhodnou, rostoucí a otevřenou Evropu a k jejím politickým prioritám patří implementace Východního partnerství (spolupráce EU s šesti zeměmi bývalého Sovětského svazu), završení současného sedmiletého programovacího období a ukončení legislativního procesu, který stanoví nadcházející rámec pro léta 2014 až 2020. Součástí programu jsou i stabilita finančních trhů, trvalý hospodářsky růst a snížení nezaměstnanosti.

21_1.jpg
Logo litevského předsednictví – vítězný návrh Simony Mykolaitytė graficky dopracovala Kotryna Zilinskienė.

Litva si na předsednictví v Radě EU vyhradila celkem 62 milionů eur. Logo vzešlo z veřejné soutěže vypsané v roce 2011; čtyři soustředěné kruhy symbolizují úsilí Litvy coby předsednického státu a ostatních členských států dosáhnout shody kompromisem – odstíny modré odkazují k barvám EU a Baltského moře, zbylé k litevské státní vlajce.
Litvu čeká dokončení vyjednávání nové generace unijních programů (2014–2020), mezi něž patří i nový rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020 včetně Evropského inovačního a technologického institutu a programu EURATOM. Průlom v jednáních o podobě H2020 vyvolalo v posledním týdnu své vlády irské předsednictví. V současnosti je třeba dojednat veškeré detaily, aby se první výzvy H2020 mohly vyhlásit v prosinci t. r. K dalším důležitým návrhům, které Rada EU projedná v 2. polovině roku 2013, patří společné programy a iniciativy podle č. 185 a 187 Smlouvy o EU – tj. především programy a technologické iniciativy. Litva rovněž připraví reakci Rady EU na Zvláštní zprávu Evropského soudního dvora k uskutečňování 7. rámcového programu. V oblasti výzkumu vesmíru bude Litva řídit projednání Programu na podporu pozorování a sledování vesmíru (Space Surveillance and Tracking, SST), který Evropská komise zveřejnila v únoru 2013, a programu Copernicus na pozorování Země (květen 2013). Již nyní se ukazuje, že jejich projednávání přesáhne do roku 2014, kdy je v roli předsednického státu převezme Řecko.

21_2.jpg
Foto: Archiv BFL
Litevský ministr školství a věd Dainius Pavalkis; neformální Rada COMPET, Vilnius


Diskuse k politice výzkumu se zaměří na stav implementace Unie inovací a dokončování jednotného trhu znalostí, výzkumu a inovací – Evropského výzkumného prostoru (ERA). Na neformálním zasedání Rady pro konkurenceschopnost ve Vilniusu (23.–24. července 2013) se již uskutečnila rozprava ministrů pro výzkum o způsobech, jak překlenout mezeru mezi poptávkou a dodávkou dovedností, které zaručí konkurenceschopnost EU ve vědě a výzkumu, a jak podpořit dosud nedostatečnou součinnost mezi akademickou a průmys­lovou sférou.
Jelikož jsou pro Litvu jako malou zemi klíčová strategická partnerství se zahraničími účastníky, patří k jejím prioritám internacionalizace výzkumu; konkrétně jde o Východní partnerství a jeho vědeckotechnický rozměr a tzv. Pobaltskou strategii.
K hlavním předsednickým konferencím ve Vilniusu patří: Horizonty pro společenské a humanitní vědy (23.–24. září 2013); Posílení ­Východního partnerství v oblastí VaVaI (30. září až 1. října 2013); ManuFuture 2013 (6.–8. října 2013), FISA 2013 a Eurad­waste’13 (14.–17. října 2013); Informační den ICT a partnerská burza (6.–8. listopadu 2013), Lidské zdroje ve VaV (14.–15. listopadu 2013) a Vilniuské inovační fórum (4.–6. prosince 2013).

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná
kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR