ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

IBWS 2013. Jubilejní mezinárodní astrofyzikální workshop

Karlovy Vary i letos tradičně přivítaly účastníky mezinárodní konference, jejíž název odkazuje ke dvěma v současnosti již historickým, ale stále pokračujícím projektům, které rozpoutaly prudký vývoj v oblasti astrofyziky vysokých energií. INTEGRAL & BART Workshop poukazuje na nezbytnou multifrekvenční spolupráci dvou experimentálních oblastí – kosmických družic a pozemních autonomních robotických dalekohledů.

14_1.jpg
Fota: Archiv ASÚ AV ČR
O historii rentgenové astronomie přednášel Joachim Trümper z Institutu Maxe Plancka.


Zatímco INTEGRAL představoval přelomovou družici Evropské kosmické agentury pro pozorování kosmických rentgenových a gama zdrojů, BART je prototypem samostatně naváděného pozemního dalekohledu napojeného na celosvětový systém včasného upozornění na kosmické výbuchy gama záblesků. I když dvojice přístrojů patří již do historie, s jejich následovníky se doslova „roztrhl pytel“ a mnoho družic a robotických dalekohledů ve službách astrofyziky vysokých energií se staví nebo plánuje (některé i s českou spoluúčastí). Právě přednášky a diskuse na toto téma byly hlavním pojítkem 54 účastníků ze sedmi evropských zemí (Česka, Španělska, Ruska, Ukrajiny, Německa, Polska a Itálie) na jubilejním, 10. ročníku IBWS 2013, který se uskutečnil 22. až 25. dubna 2013 pod vedením doc. Reného Hudce z Astronomického ústavu AV ČR (ASÚ).
Workshop v Krajské knihovně Karlovarského kraje, který ASÚ uspořádal s Českým vysokým učením technickým v Praze, hvězdárnou Dr. Remeise v Bambergu a karlovarskou hvězdárnou, navštívily významné kapacity oboru. O strhujících 50 letech rentgenové astronomie například přednášel nestor oboru prof. Joachim Trümper. Kromě dnů naplněných přednáškami nejen o teoretické astrofyzice a technických záležitostech spjatých s robotizací dalekohledů nebo kosmickými projekty se badatelé zúčastnili ceremoniálu na karlovarské hvězdárně u příležitosti „prvního světla“ nového zrcadlového dalekohledu. Nové zařízení, které slavnostně odkryl primátor Karlových Varů Ing. Petr Kulhánek, by mělo rozšířit síť robotických teleskopů projektu EU FP7 GLORIA.
V přednáškách se účastníci dozvěděli o plánovaných či právě uskutečňovaných experimentech, jako je například evropský projekt GLORIA na vytvoření veřejně přístupné platformy virtuální observatoře z celosvětové sítě robotických dalekohledů, nebo o analýzách a okolnostech připravovaného projektu nové evropské rentgenové družice LOFT. O současném stavu svých projektů referovali dále mj. řešitelé polské sítě dalekohledů Pi of the Sky, španělského BOOTES či ruského MASTER. Diskutovalo se i nad plány nových projektů nanosatelitů, například NANOX.

14_2.jpg

Sympozia se rovněž zúčastnily dvě středoškolské studentky z popularizačního projektu Akademie věd Otevřená věda, které představily výsledky svého výzkumu ve spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR a ASÚ. Právě vzhledem k vysoké účasti studentů a mladých vědeckých pracovníků především z Německa a Česka byla atmosféra workshopu velmi přátelská, což v závěrečné přednášce ocenil prof. Franco Giovannelli z Itálie.

MARTIN BLAŽEK,
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,
České vysoké učení technické v Praze