ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > březen  > Knihy

Podvečer s Antonínem Dvořákem

Nejznámějším a nejhranějším českým skladatelem na světě je bezesporu Antonín Dvořák. Česká muzikologická obec i veřejnost má nyní příležitost seznámit se s jeho osobností, kterou si Češi nedávno zařadili mezi desítku největších historických postav, z fundovaného pohledu německého odborníka Klause Dögeho považovaného za jednoho z nejlepších znalců české hudby.

 dvorak_kniha.jpg

Kniha Klause Dögeho ANTONÍN DVOŘÁK / Život– dílo – dokumenty vyšla v Německu už dvakrát. V českém překladu Heleny Medkové a po odborné revizi dr. Jana Kachlíka z Muzikologického oddělení Etnologického ústavu AV ČR tento fundovaný, čtivý a poutavý životopis letos vydalo nakladatelství Vyšehrad. Autorovi se podařilo i za použití četných citátů z dokumentů, dobových fotografií a podrobných rozborů vybraných skladeb včetně notových příkladů vytvořit barvitý obraz doby a kulturní atmosféry druhé poloviny devatenáctého století. V knize dále naleznete dosud v češtině nepublikované rozhovory s Dvořákem z ang­lického a rakouského tisku, Dvořákův významný článek o Schubertovi pro americký časopis, výbor z kores­pondence s nakladatelem Simrockem i několik autorových esejů. Kniha též pochopitelně odkazuje na korespondenci význačného skladatele s mecenášem a hlavně přítelem Josefem Hlávkou, pro něhož zkomponoval Mši D dur známou jako Lužanská mše.


Foto: Archiv Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Klavír, na který v Lužanech hrával Antonín Dvořák, od něj dostala druhá manželka Josefa Hlávky Zdeňka jako svatební dar.


Blízkým vztahům Antonína Dvořáka, Josefa Hlávky a jejich rodin se Akademický bulletin obšírně věnoval zejména v článcích Josef Hlávka a Antonín Dvořák (AB 4/2008) a Zdenka a Josef Hlávkovi – Anna a Antonín Dvořákovi. Plodný vztah čtyř osobností v české i světové kultuře (AB 12/2011).


Foto: Marina Hužvárová, Akademický bulletin
Zleva: Odpovědný redaktor knihy Jaroslav Vrbenský, Jarmila Gabrielová z Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR, ředitel nakladatelství Vyšehrad Pravomil Novák, redaktor Českého rozhlasu 3 – Vltava Jindřich Bálek, zástupkyně ředitele Národního muzea – Muzea české hudby Markéta Kabelková, překladatelka publikace Helena Medková, Martina Fialková z Mezinárodního českého klubu a Antonín Dvořák III.

Prezentaci nové dvořákovské publikace uspořádalo 19. února 2013 Českém muzeum hudby ve spolupráci s Mezinárodním českým klubem a nakladatelstvím Vyšehrad a zazněl při ní klavírní recitál v podání Tomáše Víška. Koncert současně zahájil nový cyklus Hudba bez hranic, jímž Mezinárodní český klub navazuje na úspěšnou tradici Hovorů bez hranic, v jejichž rámci loni Akademický bulletin pořádal mj. besedu (Nejen) o vědě a novinářství v Městské knihovně v Praze.

MARINA HUŽVÁROVÁ


Reprofoto:  ANTONÍN DVOŘÁK / Život – dílo – dokumenty, Vyšehrad 2013
Dvořák jako čestný doktor univerzity v Cambridgi v roce 1891


Reprofoto:  ANTONÍN DVOŘÁK / Život – dílo – dokumenty, Vyšehrad  2013
Položení základního kamene Národního divadla v Praze 16. května 1868