ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace z 52. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 29. ledna 2013 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Informace z 52. zasedání Akademické rady AV ČR
Akademická rada se dne 29. ledna 2013 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:

Schválila

  •  výroční zprávu AV ČR o poskytování informací za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
  •  úkony doporučené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem a pořízení movitých věcí podle zápisu z jejího 46. zasedání konaného dne 22. ledna 2013.

Jmenovala

  •  Dozorčí radu Biotechnologického ústavu AV ČR, v. v. i., ve složení: předseda RNDr. Miroslav Flieger, CSc. (Akademická rada AV ČR); místopředseda RNDr. Petr Malý, CSc. (Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.); členové: prof. RNDr. Zdena Palková, CSc. (PřF UK), Ing. Mgr. Jiří Špička (Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.) a RNDr. Karel Zelený (M. G. P., s. r. o.) s účinností od 15. února 2013 na pětileté funkční období, tj. do 14. února 2018.

Vzala se souhlasem na vědomí

  •  informaci o spolupráci a složení poroty pro výběr stipendistek L’Oréal Česká republika pro ženy ve vědě.

Vzala na vědomí

  •  informaci o návrzích kandidátů na členy Akademické rady AV ČR a Vědecké rady AV ČR pro funkční období 2013–2017,
  •  závěrečnou zprávu 12. ročníku Týdne vědy a techniky AV ČR,
  •  zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.