ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > březen  > Z Bruselu

Ve znamení realismu a optimismu

Podle galského přísloví „Tús maith, leath na hoibre“ (A good start is half the work aneb S chutí do toho a půl je hotovo) se Irové začali od samého počátku roku 2013 věnovat prioritám svého předsednictví, čímž navázali na aktivity Kypru. Jde již o sedmé irské předsednictví, které letos připadlo na 40. výročí vstupu Irska do EU. Předchozí předsednictví se odehrálo ve znamení rozšíření EU o 10 nových členských států – tj. v první polovině roku 2004. Logo, jež vybrala irská veřejnost v on-line hlasování, představuje tradiční keltskou spirálu a uzlový motiv.

15_1.jpg

O co budou Irové usilovat? V obecnější rovině především o dokončení jednání o rozpočtu EU na programovací období 2014–2020, o bankovní dohled a snižování nezaměstnanosti (zejména mladých lidí). Konkrétní oblasti zahrnou Digitální agendu pro Evropu, Jednotný trh EU, Bankovní unii a multi- a bilaterální obchodní dohody. V plánu je rovněž pokročit v rozšiřování EU – tedy vyjednávat se zeměmi, jako jsou Srbsko a Turecko.
Irský státní tajemník pro výzkum a inovace Sean Sherlock vyzdvihuje zásadní úlohu výzkumu v procesu ekonomické obnovy; bude proto chtít dosáhnout shody nad návrhem příštího rámcového programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 (H2020) do konce předsednictví za podmínky schválení víceletého finančního rámce EU. Trialog (vyjednávání mezi Radou EU, Evropskou komisí a Evropským parlamentem) ohledně pozměňovacích návrhů k balíčku nařízení H2020 byl zahájen již v prvních lednových dnech. Do balíčku nově spadá i problematika Evropského inovačního a technologického institutu (EIT) – pro Iry zvlášť citlivá otázka, neboť Irsko, stejně jako ČR a některé další členské státy, se dosud nezapojilo do žádné z aktivit EIT. Také proto se v závěru dubna 2013 uskuteční v Dublinu konference EIT – Fostering Innovation and Strengthening Synergies within the EU, jež poskytne příležitost zapojit se do přípravy návrhů tří nových znalostních a inovačních společenství (KICs).
Další irskou prioritou je pokročit v realizaci Evropského výzkumného prostoru (ERA) – tj. iniciativy, jež po plné implementaci povede k zásadnímu zlepšení výkonnosti Evropy v oblasti výzkumu a inovací a předejde duplikaci aktivit a plýtvání finančními prostředky. Inovace budou hlavním tématem neformálního zasedání Rady pro konkurenceschopnost počátkem května i několika předsednických konferencí, které např. projednají inovační potenciál malých a středních podniků či vyzdvihnou význam klíčových průmyslových technologií.
Irsko zaměří pozornost i na výzkum vesmíru, globální monitorování životního prostředí a bezpečnosti (Copernicus – dříve GMES) a vztahy s Evropskou kosmickou agenturou.
Irové slibují, že jejich předsednictví přinese akce se skutečnými výsledky. Pod heslem „stabilita, hospodářský růst a nová pracovní místa“ se uskuteční i následující dvě předsednictví – Litvy a Řecka, které společně s Irskem tvoří tzv. předsednické trio v Radě EU v období leden 2013 až červen 2014.

Podrobné informace o irském předsednictví nalez­nete na www.eu2013.ie.
Vybrané konference v oblasti VaVaI: 25.–26. února 2013 – Odpovědný výzkum a inovace (Atomium Culture), Trinity College, Dublin; 28. února – 1. března 2013 – Společné programování, Dublinský hrad, Dublin; 29.–30. dubna 2013 – konference k EIT – posílení synergií v EU, Trinity College, Dublin; 7.–8. května 2013 – konference k SET plánu, Dublin; 14.–15. května 2013 – kariéry a mobilita výzkumných pracovníků, Dublinský hrad, Dublin; 27.–28. května 2013 – budoucnost výzkumu mozku v Evropě, Dublin; 5.–7. června 2013 – Týden inovativních regionů v Evropě (WIRE IV), Cork; 10.–12. června 2013 – konference o evropských MSP (EUROSME 2013), Dublinský hrad, ­Dublin; 17.–19. června 2013 – EuroNanoForum, Dublin.

ANNA VOSEČKOVÁ,
CZELO – Česká styčná kancelář pro VaVaI, Brusel,
Technologické centrum AV ČR