ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Slovník roku 2013

Šest titulů z Nakladatelství Academia uspělo v soutěži Jednoty tlumočníků a překladatelů, která je vyhlašována již od roku 1994. V jubilejním ročníku porota vybírala z 80 titulů. Na třetím místě v kategorii Hlavní cena Slovník roku a na místě prvním v kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo se umístil Přehled hub střední Evropy Jana Holce, Antonína Bielicha a Miroslava Berana. Mimořádná publikace představuje pestrost hub ve střední Evropě. Základní počet 1207 vyobrazených druhů (originální malby A. Bielicha) doplňuje několik stovek dalších uvedených v poznámkách – v knize je probráno přes 2000 druhů.

17_1.jpg

Druhé místo v kategorii Cena poroty za encyklopedické dílo opanovaly rovnou dva tituly. Atlas geometrie – Geometrie krásná a užitečná, v němž autor­ský kolektiv Šárky Voráčové připravil soupis geometrických pojmů doplněný ilustracemi a fotografiemi. Přízeň poroty si získala i publikace Jindřicha Dejmka, Jana Němečka a Slavomíra Michálka Diplomacie Československa – Díl I. Nástin dějin ministerstva zahraničních věcí a diplomacie (1918–1992), jež zaplňuje existující mezeru v oblasti československé diplomacie a představuje užitečnou příručku nejen pro potřeby ministerstva zahraničních věcí, ale i pro novináře, historiky, pedagogy a veřejnost. Třetí místo patří též dvěma titulům – Keltským Čechám Jiřího Waldhausera (kniha získala navíc čestné uznání poroty) a Uměleckým památkám Prahy – Velká Praha, A/L od Pavla Vlčka.
V kategorii Cena poroty za výkladový slovník se jako třetí umístily Přehledné dějiny české literatury 1945–1989, v nichž autorský kolektiv Pavla Janouška vykresluje proměny české literatury ve druhé polovině 20. století – v desetiletích, kdy její osudy výrazně spoluurčovaly komunistická utopie, pragmatická snaha režimu mocensky ovládnout všechny roviny veřejného a soukromého bytí, ale i rozmanité způsoby občanské a umělecké rezistence vůči tomuto ideologickému a mocenskému nátlaku.

lsd