ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Systém pro studium laboratorních biomodelů

Fyziologický ústav AV ČR zahájil provoz Laboratoře celotělové analýzy. Stalo se tak 7. února 2013 během 89. fyziologických dnů, odborného setkání badatelů i studentů fyziologie, jež se konalo pod záštitou předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše a pražského primátora Bohuslava Svobody. Součástí laboratoře je zařízení pro nepřímou kalorimetrii (měření energetických požadavků organismu) a duální systém pro počítačovou tomografii a pozitronovou emisní tomografii (μCT/PET ). Obě zařízení vědci využijí při studiu malých laboratorních zvířat, zejména myší a potkanů.

12_1.jpg
Všechna fota: Luděk Svoboda, Akademický bulletin

Laboratoř celotělové analýzy je jedním ze dvou pracovišť v Česku (druhé se nachází v Olomouci), jež používá přístroj speciálně určený pro studium malých experimentálních zvířat. Jeho rozlišení umožňuje zkoumat různé civilizační choroby u myší či potkanů, u nichž lze již několik desetiletí vytvářet pomocí genové manipulace modely onemocnění člověka. „Hlavní přístroj, který kombinuje počítačovou tomografii na bázi rentgenového záření a pozitronovou emisní tomografii, poslouží především ke studiu změn v anatomické stavbě a metabolismu orgánů a tkání na experimentálních zvířecích modelech lidských onemocnění, jako jsou metabolické poruchy, onemocnění nervového systému a nemoci kardiovaskulárního aparátu,“ vysvětlil vedoucí laboratoře Pavel Flachs, který rovněž uvedl, že se pří­-stroj v současnosti uplatňuje při řešení tří projektů – kvantifikace rozložení tělesného tuku; biologie dopaminových receptorů ve spojitosti s obsedantně-kompulzivními poruchami; vizualizace experimentálně navozených lézí ve strukturách koncového mozku. Společně s unikátním přístrojem v ceně 11 milionů korun pořídil FGÚ anesteziologickou jednotku a systém pro monitorování životních funkcí – například dechu a tělesné teploty.

12_1.jpg

µμCT/PET systém Albira (na snímku vlevo) umožňuje v živém těle laboratorní myši či potkana zjistit, do jakých orgánů se navázaly určité látky vstupující do buněk nebo obsazující nějaké metabolické či ner­vové receptory. Do molekul takových látek (radiofarmak) se při syntéze vloží některé prvky – emitující pozitrony (18F, 11C, 13N, 15O, 68Ga, 44Sc). Při anihilaci pozitronů s elek-trony vzniká záření, které snímá kamera. Často se použí­­vá metyl-18F glukóza, jež spolu s „palivem“ glukózou vstupuje do buněk a zviditelňuje ty, jež pracují na plný výkon – například v aktivních oblastech mozku nebo v nádorech. Na snímku vpravo je μPET zobrazení zvýšené tvorby bílkovin ve Walkerově karcinomu na zad­ních končetinách potkana; zřetelně je vidět obrys nádo­ru a močového měchýře, kde se začíná značkující látka vylučovat.

12_1.jpg

Podle ředitelky FGÚ Lucie Kubínové nalezne přístroj využití i ve spolupráci s Ústavem jaderné fyziky AV ČR při testování nových radiofarmak pro klinickou praxi: „Pomocí nových léčiv lze neinvazivně zjistit, které orgány začínají metabolicky selhávat a jak se rozvíjejí příznaky celého komplexu poruch, např. život ohrožující metabolický syndrom.“
Provoz laboratoře je součástí projektu BIOMODELS – centrum pro produkci a funkční analýzu biomodelů civilizačních chorob (podporu získal v rámci OP Praha – Konkurenceschopnost).

LUDĚK SVOBODA