ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > březen  > Úvodník

Úvodník

boson.jpg 
Svatý grál fyziků v největším společném evropském projektu CERN Higgsův boson v umělecké představě Jana Hladkého, který ve své tvorbě používá sklo a materiály ze zbytků použitých aparatur z různých experimentů.
 

Titulní stránka Akademického bulletinu nás prvním jarním číslem zve k nevšednímu „objevení“ Higgsova bosonu. Takto vidí předpovězenou částici, po níž usilovně pátrají vědci v CERN, doc. Jan Hladký z Fyzikálního ústavu AV ČR. Až do 22. března se s ní mohou seznámit také náv­š­těvníci budovy na Národní 3 – je totiž součástí výstavy CERN a „OKOLÍ“ – Věda – Umění – Recyklace, která se pod stejným názvem představila již v roce 2011 právě v největším evropském vědeckém zařízení. Mezi tamní badatele patří Jan Hladký od roku 2010 (experiment ALICE), dlužno ovšem také zmínit, že mimo oblast fyziky se počátkem devadesátých let minulého století podílel na organizaci vědy v Komoře volených zástupců ČSAV a v Komisi pro stanovy ČSAV; od roku 2006 je členem Komise pro udělování vědecké hodnosti DSc.

04_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademciký bulletin

Hladkého práce na poli špičkové vědy se celoživotně prolíná s výtvarnou reflexí světa kolem nás. Svým uměleckým viděním popularizuje vědecké poznatky z fyziky mikro- a makrosvěta, a to i během odborných přednášek a seminářů. Do ruky bere tužku, barvy nebo hlínu, zpracovává kov i své oblíbené sklo a jako výtvarník se stal známým doma i v zahraničí. Jeho ilustrace doprovázejí řadu vědeckých publikací po celém světě a doplnil jimi rovněž své knihy a skripta.

MARINA HUŽVÁROVÁ

Akademický bulletin přeje znovu jmenovanému předsedovi naší badatelské instituce prof. Jiřímu Drahošovi úspěšné druhé funkční období a také mnoho tvořivých a silných osobností napříč Akademií věd České republiky.