ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > březen  > Obálka

Quo Vadis, Scientia?

03_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

V atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskutečnila výstava Quo Vadis, Scientia?, kterou pod záštitou Učené společnosti a Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR připravily nezisková organizace Comenium o.p.s. a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu Quo Vadis, Scientia? je podpořit vzdělávání v oblasti obecných a odborných kompetencí vedoucích k naplňování cílů funkční občanské společnosti a odpovědného životního stylu vůči životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji.

03_1.jpg
Výstavu zahájili bývalý a současný předseda AV ČR Václav Pačes a Jiří Drahoš.

Velkoformátová dvojjazyčná expozice seznámila se šesti velkými výzkumnými infrastrukturami a některými středními projekty, které v minulých letech získaly podporu OP Výzkum a vývoj pro inovace. „Jelikož většinu peněz na vědu získáváme z veřejných prostředků, musíme společnosti ukázat, co jí naše výzkumy přinášejí. Na popularizaci vědy však příliš času nezbývá – a to především mladším badatelům – do jejich vědeckého výkonu, od něhož se odvíjí financování, se nezapočítává. Je to tedy na nás starších – v tomto případě na Učené společnosti ČR,“ vysvětlil někdejší předseda AV ČR a člen US Václav Pačes. Hojnou návštěvnost zejména politické reprezentace popřál výstavě Jiří Drahoš, který pohovořil o vlajkových projektech Akademie věd – ELI Beamlines a BIOCEV.

03_1.jpg

Mezi prezentované projekty patří například polární výzkum v Arktidě a Antarktidě zaměřený na problematiku polární ekologie (představil jej Josef Elster z Botanického ústavu AV ČR a JU v Českých Budějovicích), výzkum civilizace starověkého Egypta (Miroslav Bárta z Českého egyptologického ústavu FF UK), projekt CENAKVA sledující akvakulturu a ochranu vod (Otomar Linhart, děkan Fakulty rybářství a ochrany vod JU) či projekt CzechGlobe, který se věnuje studiu dopadů globální změny klimatu (Michal V. Marek, ředitel Centra výzkumu globální změny AV ČR).

03_1.jpg
Projekty představili (zleva) Otomar Linhart, Dalibor Štys a Michal V. Marek
lsd