ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2013  > březen  > Knihy

Nové knihy

16_1.jpg

JSME V ČEŠTINĚ DOMA?
Jednou ze služeb veřejnosti poskytovaných ústavem pro jazyk český AV ČR je jazyková poradna. Služba s cílem napomáhat zvýšení jazykové kultury má dlouhou tradici sahající až do roku 1936. Knižní výběr nejzajímavějších a stále aktuálních e-mailových dotazů zaslaných poradně seznámí čtenáře například s tím, co znamenají a odkud se vzaly výrazy jako hujer, mrcasit se, kokino či moldánky. Některé zaslané podněty se staly „dotazem týdne“ a byly v průběhu let 2006–2010 zveřejněny na internetových stránkách poradny.
Pravdová, M. (ed.), edice Lingvistika, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

16_2.jpg

PENÍZE V MODERNÍCH ČESKÝCH DĚJINÁCH
Monografie shrnuje poznatky o vývoji měny a oběživa v českých zemích od nástupu konvenční měny v polovině 18. století po současnost a dokumentuje na něm naše hospodářské a politické dějiny. Záměrem autora bylo mj. ukázat čtenářům, jak krásným koníčkem může numismatika a notafilie být a jak může obohatit duševní život sběratele.
Vondra, R., edice Historie, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

16_4.jpg

SAVCI ČESKÉ REPUBLIKY
Popis, rozšíření, ekologie, ochrana

Publikace přináší nejdůležitější výsledky více než půl století trvajícího faunisticko-ekologického monitoringu savců v ČR. Hlavní náplň představuje úplný výčet druhů žijících na našem území do poloviny roku 2012. U každého druhu je uveden stručný popis s poznávacími znaky, tělesné rozměry, celkový areál rozšíření a detailní přehled poz­natků o výskytu, včetně čtvercových map. Připojeny jsou základní informace o způsobu života a ochranářský status na národní i mezinárodní úrovni.
Anděra, M., Gaisler, J., Academia, Praha 2012. Vydání 1.

16_3.jpg
UMĚLECKÉ PAMÁTKY PRAHY
Velká Praha, A/L

Po čtyřech svazcích věnovaných historickým pražským městům (Starému Městu, Novému Městu spolu s Vyšehradem, Malé Straně a Pražskému hradu a Hradčanům) vychází první ze dvou dílů pojednávajících o později připojených městech, obcích a osadách. Kromě velkého množství novodobých architektonických děl reprezentujících historizující slohy, secesi, funkcionalismus a další stavební styly 19. a 20. století se i v těchto pražských čtvrtích nachází řada zajímavých staveb ze starších období – tvrze, zámky, kostely a kaple, usedlosti, kláštery aj.
Vlček, P. a kol., Academia, Praha 2012. Vydání 1.

16_5.jpg

ODKAZ EMILIE STREJČKOVÉ
Sborník rozhovorů, článků a dalších textů seznamuje čtenáře s odkazem české pedagožky a environmentalistky E. Strejčkové (1939–2009), která svůj život zasvětila posilování vztahu dětí k přírodě. Nositelka Ceny ministra životního prostředí a Stříbrné medaile MŠMT je známa především jako zakladatelka a ředitelka Střediska ekologické výchovy hl. m. Prahy Toulcův dvůr.
Petáková, Z., Bauerová, A. (koncepce a sestavení), Česká geologická služba, Praha 2013. Vydání 1.