ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > prosinec  > Knihy

Ve znamení „bdělosti a ostražitosti“

Zahraniční styky a emigrace pracovníků ČSAV v dobových dokumentech (1953–1971)

27_1.jpg

Kniha, kterou Masarykův ústav a Archiv AV ČR publikovaly v roce 2011, je jedním z výstupů grantového projektu Grantové agentury AV ČR č. IAAX00630801 Čeští vědci v exilu 1948–1989. Řešitelský tým, jenž pod vedením doc. Soni Štrbáňové z Ústavu pro soudobé dějiny sestává z pracovníků tohoto ústavu, Masarykova ústavu a Archivu a ústavů Fyzikálního a Mikrobiologického, obdržel za svůj příspěvek k této problematice v roce 2012 Cenu Akademie věd ČR. Kritická edice dokumentů, jejímž autorem je dr. Jan Hálek z MÚA, ilustruje na základě sedmdesáti vybraných dokumentů uložených v archivních fondech jeho domovského pracoviště a Národního archivu časový úsek vymezený roky 1953–1971. Uvedené období se v oblasti organizace zahraničních styků Československé akademie věd vyznačovalo dynamickým vývojem, s nímž souvisela i sílící emigrace z řad jejích pracovníků do zemí svobodného světa. Prostřednictvím dokumentů zpřístupněných v publikaci lze ve zkratce sledovat posun od uzavřenosti vůči světu v padesátých letech 20. století přes postupné uvolňování v letech šedesátých vrcholící v první polovině roku 1968 a reakce na srpnovou okupaci Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy až k nástupu normalizace a zásadnímu omezení kontaktů se Západem v letech 1970 a 1971.
Hálek, J. (ed.), Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i., Praha 2011. Vydání 1.