ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > prosinec  > Ocenění

Medaile Vojtěcha Náprstka

Při příležitosti Týdne vědy a techniky, jež je každoročním vyvrcholením popularizační činnosti Akademie věd, předal předseda AV ČR prof. Jiří Drahoš 14. listopadu 2012 čestnou medaili Vojtěcha Náprstka za zásluhy v popularizaci vědy pěti vynikajícím osobnostem. Ocenění, jež nese jméno význačného českého obrozence a člověka, který se ve druhé polovině 19. století zasloužil o popularizaci vědy a výsledků průmyslových objevů, uděluje Akademie od roku 2003. K letošnímu roku překročil počet laureátů již tři desítky.

15_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Třebaže se medaile Vojtěcha Náprstka uděluje za celoživotní dílo, Jiří Drahoš věří, že její nositelé ve své práci neustanou a dočkáme se od nich ještě další popularizační aktivity. Letos medaili získali dr. Václav Cílek z Geologického ústavu AV ČR, dr. Jan Kolář z Ústavu experimentální botaniky AV ČR, dr. Milena Secká z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur, Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR a doc. František Weyda z Biologického centra AV ČR.

15_1.jpg
Zleva: Pavel Suchan, Milena Secká, Jan Kolář a Václav Cílek

První z laureátů Václav Cílek, jehož oborem jsou klimatické oscilace a vývoj české krajiny, spolupracuje s Českou televizí na mnoha projektech, z nichž nejznámější jsou desetidílný seriál Podzemní Čechy I., II. nebo Magické hory. Je spoluautorem mnoha publikací a za svou práci získal již několik cen – např. Cenu VIZE 97, Cenu Ministra životního prostředí či Českou hlavu za popularizaci.
Jan Kolář je autorem téměř všech populárně-vědeckých příspěvků a části fotografií zveřejňovaných na webových stránkách ÚEB AV ČR. V roce 2006 vydalo Nakladatelství Academia jeho populárně-vědeckou pu­b­likaci Biologické hodiny rostlin. Byl hlavním organizátorem několika ročníků fotografické soutěže pro veřejnost Rostlina s příběhem a realizátorem výstavy Mutanti!
Milena Secká je nejen vynikající odbornicí a popularizátorkou v oblasti etnologie a muzeologie, ale také autorkou výstav, publikací, přednášek a projektů na podporu vědy. Vedle propagace sbírek Náprstkova muzea se zaměřuje na téma cestovatelů a publicistů české intelektuální elity 19. století soustředěných okolo rodiny Náprstkových. Její činnost je spjata s Etnologickým ústavem AV ČR, kde v letech 1974–1993 působila jako vědecká pracovnice. V současnosti je členkou redakční rady časopisu Český lid – Etnologický časopis.
Pavel Suchan je dlouholetým členem České astronomické společnosti, v níž již několik volebních období zastává funkci místopředsedy a tiskového tajemníka, a též předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu ČAS. Od zrodu Astronomické olympiády byl mnoho let předsedou výboru a podílel se na vybudování všech jejích věkových kategorií. Stál u zrodu projektu Česká astrofotografie měsíce. V současnosti se zaměřuje především na popularizaci astronomie a otázku světelného znečištění, respektive ochranu pozorovacích podmínek a nočního životního prostředí. Byl hlavním organizátorem dvou návštěv amerického astronauta Andrewa Feustela v Česku.

15_1.jpg
Předseda Akademie věd Jiří Drahoš gratuluje k ocenění Františku Weydovi.

František Weyda dlouhodobě a systematicky pracuje v oblasti popularizace vědeckých poznatků. Od roku 2002 je členem Rady pro popularizaci vědy při AV ČR. Je též spoluautorem úspěšných vědecko-popularizačních filmových dokumentů (např. Ips typographus – chcete mě?; Louže, Kapitolky o havěti); v různých televizních pořadech a dokumentárních filmech jiných tvůrců rovněž vystupuje. Pořádá samostatné výstavy svých prací z oblasti vědecké fotografie a je spolupořadatelem skupinových výstav – například Mikrosvět – výstava české vědecké fotografie.
srd