ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Informace ze 48. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 18. října 2012 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Schválila

  •  postup přípravy výročního hodnocení v AV ČR včetně osnovy výroční zprávy o činnosti AV ČR za rok 2012 a harmonogramu její přípravy,
  •  statut Ekonomické rady AV ČR.

Jmenovala

  •  prof. Ing. Pavla Vlasáka, DrSc., členem Rady programu interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR,
  •  Mgr. Vojtěcha Pravdu, Ph.D. (Matematický ústav AV ČR, v. v. i.) místopředsedou Dozorčí rady Matematického ústavu AV ČR, v. v. i.

Doporučila předsedovi AV ČR
aby udělil:

  •  Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách prom. fyz. Miladě Glogarové, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.),
  •  Čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách prof. Stevenu M. Reppertovi, MD (University of Massachusetts Medical School, Worcester, USA),
  •  Čestnou oborovou medaili Josefa Dobrovského za zásluhy ve filologických a filosofických vědách Ludmile Norajrovně Budagovové, DrSc. (Institut slavjanoveděnija, Rossijskaja akademija nauk, Moskva, Rossija),
  •  aby na základě návrhu Rady Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., jmenoval Ing. Janu Bludskou, CSc., do funkce ředitelky Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., na pětileté funkční období s účinností od 1. listopadu 2012 do 31. října 2017.

Vzala na vědomí

  •  informaci o přípravě volby kandidáta na předsedu AV ČR pro funkční období 2013–2017,
  •  informaci o podpoře výzkumu ze zdrojů EU ve finančním období 2014–2020.