ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > prosinec  > Knihy

Nové knihy

 24_1.jpg

MIZEJÍCÍ TVÁŘ GAII
Poslední varování

Profesor James Lovelock se v 70. letech minulého století proslavil teorií, podle níž geo­sféra, atmosféra a biosféra na Zemi tvoří provázaný systém, na který můžeme pohlížet jako na jediný živý organismus. Tento organismus pojmenoval Gaia. Ve své nejnovější knize navazuje na svá předchozí tvrzení a vyjadřuje se k současnému vývoji planety a lidstva, který, jak se zdá, je stále rychlejší a překotnější a jako takový může snadno sklouznout do nevratné katastrofy.
Lovelock, J., edice Galileo, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

24_2.jpg

SLOVO ZA SLOVEM
S překladateli o překládání

Publikace vznikla v rámci projektu Postavení literárního překladu v české společnosti po roce 1945, řešeného Ústavem translatologie FF UK a Katedrou anglistiky a amerikanistiky FF MU. Předkládá 27 rozhovorů s nejstarší generací našich překladatelů, narozených mezi lety 1920 až 1935. Nechybí ani rozhovory s Josefem Škvoreckým či Ludvíkem Kunderou.
Rubáš, S. a kol., edice Paměť, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

24_4.jpg

OSMDESÁT SEDM MAGICKÝCH MÍST SVATÉ ZEMĚ
Izrael fascinuje poutníky a cestovatele již od starověku. Odedávna byl cílem náboženských poutí nejprve ­Židů, později křesťanů a do značné míry i muslimů. Jakožto centrum tří velkých monoteistických náboženství, ale i bahaistů a drúzů, je opravdu „Svatou zemí“ a naprosto jedinečným duchovním cent­rem. Publikace je koncipována jako obrazový průvodce, autoři vycházejí především z unikátní kolekce snímků tak, jak je pořídil fotograf Karel Cudlín cestující po Izraeli nikoli jako turista, ale jako cestovatel a poutník.
Cudlínová, E., Cudlín, K., Průvodce, Academia, Praha 2012. Vydání 1.

24_3.jpg

PRAŽSKÝ LINGVISTICKÝ KROUŽEK V DOKUMENTECH
Monografie mapuje historii Pražského lingvistického kroužku, vědeckého sdru­že­ní, jež od roku 1926 do poválečných let před­stavovalo jedno z nejvýznamnějších svě­to­vých center lingvistiky a filologie a zásadním způsobem ovlivnilo vývoj těchto disciplín. Práce vychází z historických dokumentů uložených v archivu AV ČR i z některých dalších pramenů.
Čermák, P., Poeta, C., Čermák, J., edice Historie, Academia, Praha 2012. Vydání 1.