ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > prosinec  > Ocenění

Medaile Jana Evangelisty Purkyně

RNDr. Jaroslava Folbergrová, DrSc., převzala 27. září 2012 od předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše čestnou oborovou medaili Jana Evangelisty Purkyně za zásluhy v biomedicínských vědách. Oceněná badatelka je světově uznávanou vědkyní, která svými významnými objevy v průběhu více než pěti dekád ovlivňuje několik generací neurovědců. Výzkumnou činnost celoživotně spojila s Fyziologickým ústavem AV ČR, v němž působí od roku 1958.

16_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Jaroslava Folbergrová, která nedávno oslavila významné životní jubileum, vystudovala biochemii na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Mezi její nejvýznamnější zahraniční spolupráce patří pobyt u prof. Olivera H. Lowryho (Department of Pharmacology, Washington University, School of Medicine, St. Louis, USA) v šedesátých letech a zejména dlouhodobé a pracovní partnerství s prof. Bo Siesjo (Lunds universitet, Švédsko). Její práce z oblasti studia metabolismu mozku v průběhu různých fyziologických a patofyziologických podmínek patří ve svém oboru mezi stěžejní vědecká díla. Ačkoli je vydala v šedesátých až devadesátých letech minulého století, dodnes je prestižní vědecké časopisy hojně citují. V novém tisíciletí se dr. Folbergrová zaměřila především na studium oxidativního stresu při epileptických záchvatech v nezralém mozku. V této oblasti se opět stala průkopnicí a její recentní práce jsou okamžitě citovány, což dokládá jejich významný vliv. Je autorkou 129 primárních publikací v renomovaných mezinárodních časopisech, citovaných 3429krát (s vyloučením autocitací), její H-index je 33. Opakovaně byla oceněna na mezinárodním fóru a je stále aktivní a úspěšnou vědeckou pracovnicí s nesmírným pracovním nasazením a nadšením, které je inspirací a vzorem pro její o mnoho let mladší kolegy.
red