ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Učená společnost na Šumavě

V době vyhrocené situace na Šumavě, kdy se začalo kácet v I. zóně Národního parku a ke stromům se přivazovali aktivisté, se novináři opakovaně dotazovali členů Učené společnosti, co si o celé situaci myslí. Padla dokonce i poznámka, že jde o téma, k němuž by se Učená společnost ČR coby nezávislé společenství význačných vědců měla vyjádřit. Museli jsme však odpovídat, že o této problematice víme velmi málo.

12_1.jpg
Fota: Jiřina Jedináková, Archiv Učené společnosti
Při výpravě do Rokytské slati jsme jezero na památku pojmenovali jako „Učené“.

Členy Učené společnosti jsou však naštěstí i odborníci na slovo vzatí, mj. Jan Květ, který se ujal organizace exkurze některých členů US na Šumavu s cílem získat nezávislý pohled na problémy krásného Národního parku/Chráněné krajinné oblasti (NP/CHKO) Šumava. Ukázalo se, že mnozí pracovníci Správy Národního parku Šumava jsou jeho bývalí studenti a doktorandi, a tak se nám dostalo nejen povolení ke vstupu, ale navíc i nevšední péče. Exkurze s odborným výkladem vedla ve dnech 5. až 7. října 2012 do nejchráněnějších, zejména rašeliništních lokalit, které nejsou běžně přístupné – výšinné Rokytecké slati, součásti největšího komplexu šumavských rašelinišť, Modravských slatí a též do údolního Soumarského rašeliniště. Měli jsme štěstí – kromě posledního dne bylo počasí nádherné, i pracovníci parku říkali, že v této roční době je na ­Šumavě takové počasí velmi vzácné.
Poučili jsme se o hydrologii a botanice rašelinišť, této zásobárny vody, o jejich vývoji a ochraně. Vychutnali jsme též krásu vrchovišť, zejména Rokytecké slatě s pohledem na malý a velký Roklan, rozdílnost mnoha mechorostů rašeliníků, barvitost vlochyně, klikvy bahenní a kyhanky sivolisté či tmavomodrá až černá jezírka. Jedno z jezírek jsme pojmenovali „Učené“ na památku naší návštěvy – obáváme se však, že jméno na žádnou mapu zaneseno nebude.
Pracovníci parku revitalizují v minulosti necitlivě odvodňovaná a nyní vysychající rašeliniště. Děje se tak většinou za pomoci dobrovolníků, zejména studentů. Činnost vyžaduje nadšení všech zúčastněných a toto nadšení se při výkladech vynikajících průvodkyň Ivy Bufkové, Evy Zelenkové a Zuzany Maškové přeneslo i na nás. Revitalizace je náročný proces mj. i proto, že se do oblasti rašelinišť musí veškerý materiál nosit, a to i do vzdálených lokalit. Vjezd aut nebo dokonce těžké techniky je zakázán; možný by ani nebyl, protože by se těžší stroje utopily.

12_2.jpg
Doyen výpravy Mojmír Petráň

Ze vzdálenějších míst je na části Národního parku skutečně smutný pohled. Jsou zde poměrně rozsáhlé oblasti mrtvých stromů jako důsledek kůrovcové kalamity a řádění orkánu Kiryll (2007). Když se ale přijde blíž, je zřejmé, že na velkých plochách tyto postižené oblasti žijí, rostou zde nové stromy – většinou ještě nízké, ovšem zjevně zdravé. Jsou však i místa, kde se les samovolně neobnovuje. Cílená obnova lesa v ekologicky žádoucím druhovém složení zde má jistě opodstatnění. Při podrobnějším pohledu se zdá, že názory odborníků z Českých Budějovic – nechte les, ať si poradí – jsou v podstatě správné.
Projeli jsme mnohé šumavské obce a viděli některé necitlivé zásahy developerů. Naše průvodkyně byly ale velmi objektivní a upozornily i na potřeby obcí a na ekologický i ekonomický zřetel. Byli jsme výtečně komplexně poučeni o složitosti rozhodování v oblasti tak krásné a citlivé, jako je Šumava. Oceňujeme též elegantní přeskoky členů a členek Učené společnosti, jimiž překonávali obtížný terén, a děkujeme průvodkyním – pracovnicím Správy NP/CHKO Šumava. Největší poděkování patří Janu Květovi za úžasný zážitek, který nám připravil. Hony, díky!

HELENA ILLNEROVÁ a VÁCLAV PAČES,
Učená společnost České republiky