ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > prosinec  > Úvodník

Úvodník

04_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Archiv autorky

Vážení a milí čtenáři,
uzavíráme další rok, který byl nejen plný obav o budoucnost Akademie (hrozba rozpočtových škrtů jako by tvořila pomyslný refrén stále stejné písničky), avšak současně přinesl české vědě nové možnosti, bylo zahájeno budování velkých vědeckých infrastruktur ELI a BIOCEV, Akademie je řešitelem a spoluřešitelem projektů EU...
Vstupujeme do výročního roku, ve kterém slaví Česká republika krásné kulaté dvacetiny, k nimž se přidává také Akademie věd České republiky. Při zrodu nově koncipované badatelské instituce figuroval Akademický bulletin tehdy jako nejdůležitější informační kanál (bylo to dlouho před rozšířením internetu). Jako malý dárek ke kulatinám Akademie se nám podařilo připravit elektronické kopie bulletinů z té doby, které budeme postupně zveřejňovat na našich webových stránkách.
Děkujeme za přízeň, kterou jste nám po celý rok vyjadřovali, a přejeme všechno nejlepší v novém roce.

MARINA HUŽVÁROVÁ
a kolektiv redakce Akademického bulletinu