ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Oznámení o vyhlášení veřejných výběrových řízení

Rada Orientálního ústavu Akademie věd ČR, v. v. i., vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:

  •  Kandidáti musí splňovat zákonné podmínky podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.
  •  Podmínkou je vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědecko-pedagogická kvalifikace v některém z orientalistických oborů a akademická vědecká hodnost.
  •  Požadujeme aktivní znalost anglického jazyka, organizační schopnosti a zkušenosti a morální bezúhonnost.
  •  Praxe na vedoucí funkci vítána.


Přihlášky se stručným životopisem, doklady o dosažené kvalifikaci, přehledem dosavadní praxe a seznamem hlavních vědeckých publikací zasílejte písemně nejpozději do 7. prosince 2012 na adresu Orientální ústav AV ČR, v. v. i., předseda Rady instituce, Pod Vodárenskou věží 4,182 08 Praha 8 a v kopii elektronicky na e-mail zouplna@orient.cas.cz či prosecky@orient.cas.cz.

Předpokládá se, že při osobním pohovoru rozvedete svou představu o funkci, o niž se ucházíte, a o záměrech, které byste v ní chtěl/chtěla realizovat.