ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > listopad  > Obálka

Ceny Akademie věd ČR 2012

Vědci, kteří ve svém bádání dosáhli mimořádných úspěchů, převzali 10. října 2012 v Lannově vile od předsedy Akademie věd ČR prof. Jiřího Drahoše ceny Akademie věd ČR. V první kategorii získali ocenění autorské týmy a badatelé za vynikající výsledky dosažené při řešení vědeckých úkolů i grantových, programových a mezinárodních projektů financovaných AV ČR; v kategorii druhé mladí badatelé do 35 let.

03_1.jpg
Všechna fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

03_1.jpg

Cena Akademie věd ČR za dosažené vynikající výsledky velkého vědeckého významu byla udělena:
1. Ing. Pavlu Jelínkovi, Ph.D. (FZÚ), navrženému Fyzikálním ústavem AV ČR za Teoretický popis a rozvoj rastrovacích mikroskopů;
2. autorskému týmu navrženému Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR ve složení: RNDr. Petr Kotlík, Ph.D., prof. Ing. Petr Ráb, DrSc., Ing. Marie Rábová, CSc., RNDr. Vlastimil Šlechta, CSc., Ing. Věra Šlechtová, CSc., Mgr. Karel Janko, Ph.D., Dr. Jörg Bohlen, Ph.D., Mgr. Vendula Bohlen Šlechtová, Ph.D., Bc. Jana Kopecká, Bc. Šárka Pelikánová, RNDr. Lukáš Choleva, Ph.D., Ing. Martin Flajšhans, Dr. rer. agr., doc. Ing. Lukáš Kalous, Ph.D., RNDr. Zdeněk Lajbner, Ph.D., Ing. Jan Kohout, Mgr. Alena Kohoutová Šedivá, Ph.D., za vědeckou práci Klonální obratlovci: objev, mechanismy, biodiverzita a rekonstrukce na modelu ­sekavcovitých ryb;
3. autorskému týmu navrženému Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR ve složení: doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., PhDr. Antonín Kostlán, CSc., Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D., Mgr. Michal Šimůnek, Ph.D., RNDr. Jiří Jindra, CSc., PhDr. Milena Josefovičová, Ph.D., PhDr. Jan Hálek, Ph.D., Nataša Kmochová, prom. hist., RNDr. Karel Závěta, CSc., prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc., za studii Čeští vědci v exilu 1948–1989.

03_1.jpg

Cenu Akademie věd ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky vědecké práce převzali:
1. Ing. Tomáš Kroupa, Ph.D., z Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR za práci Every State on Semisimple MV-algebra is Integral. Fuzzy Sets and Systems;
2. Ing. Václav Mahelek, Ph.D., z Botanického ústavu AV ČR za projekt Genomy polyploidních trav: na stopě netušených předků;
3. PhDr. Martin Holý, Ph.D., z Historického ústavu AV ČR za studii Ve službách šlechty. Vychovatelé nobility z českých zemí (1500–1620).

red

03_1.jpg