ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > listopad  > Úvodník

Před jmenováním předsedy AV ČR na funkční období 2013–2017

V tomto čísle Akademického bulletinu se věnujeme přípravě jmenování předsedy Akademie věd České republiky, který by se měl ­ujmout funkce dne 25. března 2013 a vykonávat ji po další čtyři roky do března 2017.

Dříve, než vás seznámíme s programovým prohlášením kandidáta do voleb předsedy AV ČR, je třeba připomenout následující skutečnosti:
• Předseda Akademie věd ČR je čelným představitelem Akademie a správcem její rozpočtové kapitoly. Postavení předsedy, jeho pravomoci a úkoly blíže vymezuje § 10 zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, v platném znění, a články 6–9 Stanov Akademie věd ČR, schválených usnesením vlády ČR ze dne 24. května 2006 č. 614 a platných od 1. ledna 2007.
• Předsedu Akademie věd ČR jmenuje prezident České republiky z členů Akademického sněmu AV ČR na návrh tohoto Sněmu, který projednává a prezidentu České republiky předkládá vláda České republiky.
• Kandidáta na funkci předsedy Akademie věd zvolí volební, XLI. zasedání Akademického sněmu, konaného dne 13. prosince 2012 v Praze. Předseda bude volen z jednoho návrhu, který Sněmu předložila shromáždění výzkumných pracovníků pracovišť Akademie věd ČR.
• Návrh, schválený Sněmem, následně projedná vláda České republiky a předloží jej k rozhodnutí prezidentu České republiky. Pokud prezident republiky návrh schválí, měl by se nově jmenovaný předseda ujmout funkce současně s novými členy Akademické rady a Vědecké rady Akademie věd ČR, kteří mají být zvoleni v březnu 2013 na XLII. zasedání Akademického sněmu.

Kandidáti do funkcí členů Akademické rady a Vědecké rady Akademie věd ČR budou navrhováni do 11. ledna 2013 a jejich seznam otiskneme v Akademickém bulletinu č. 2/2013.

Redakce