ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2012  > listopad  > Obálka

Ceny předsedy AV ČR za popularizaci vědy

02_1.jpg
Zleva: Jiří Drahoš, Jiří Grygar, Karel Hudec a Jaroslav Šebek

Prvními laureáty nově udělované Ceny předsedy Akademie věd za propagaci či popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací se stali Jiří Grygar, Karel Hudec a Jaroslav Šebek. Na návrh odborné poroty a doporučení Akademické rady AV ČR cenu slavnostně předal Jiří Drahoš 23. října 2012 v sídle AV ČR v Praze. Ocenění se uděluje jedenkrát za rok maximálně třem výzkumným pracovníkům a je spojeno s finanční odměnou. Odborné porotě, která v daném kontextu posuzuje životní dílo vybraných badatelů, předkládají návrhy na udělení ceny ředitelé pracovišť AV ČR po projednání v radách pracovišť, dále Vědecká rada AV ČR a Rada pro popularizaci vědy AV ČR.
Jiří Grygar patří k nejvýznamnějším českým popularizátorům vědy v oblasti astronomie a astrofyziky. Svými knihami a televiz­ními vystoupeními nebývalým způsobem přispěl k zvýšení úrovně astronomické vzdělanosti v české veřejnosti. S velkým úspěchem se setkal např. pořad Okna vesmíru dokořán. „Ve Fyzikálním ústavu mám mimořádně dobré podmínky pro to, abych se mohl kromě odborné práce věnovat i popularizaci vědy,“ uvedl Jiří Grygar. Zároveň předložil k zamyšlení výsledky nedávné zprávy z Eurobarometru, ve které se v zájmu o vědu umístila ČR ze všech členských států na posledním, 27. místě.

02_1.jpg
Fota: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Ornitolog Karel Hudec působí v dnešním Ústavu biologie obratlovců. Za 40 let vědecké práce publikoval stovky odborných statí, zpracoval data týkající se výskytu, distribuce druhů a četnosti populací ptáků v Československu, později v České republice. Za významný přínos české ornitologii získal Cenu ministra životního prostředí či literární cenu Josefa Hlávky za publikaci Atlas hnízdících ptáků v České republice. Podílel se na koordinaci mezinárodních aktivit v rámci projektu International Waterflowl Research Bureau.
Jaroslav Šebek se věnuje výzkumu církevních, sociálních a politických dějin 20. století, dějinám česko-německých vztahů a historii evropských autoritativních hnutí. Je častým hostem v pořadech České televize i Českého rozhlasu a svými komentáři historických událostí s přesahy do přítomnosti přispívá k pozvednutí úrovně obecné znalosti historie. Zvláštního ocenění si zaslouží také jeho dlouhodobá prezentace Akademie věd v mimoakademickém prostředí. „Nemělo by to být tak, že věda bude pouze za skly kanceláří a laboratoří, ale měla by se otevřít vůči veřejnosti,“ uvedl Jaroslav Šebek.

red