ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Megabooks 2012

20_1.jpg
Foto: Stanislava Kyselová, Akademický bulletin

Oválná studovna Knihovny AV ČR se ve dnech 8. až 12. října 2012 stala kulisou 12. ročníku prodejní výstavy zahraniční vědecké literatury, kterou v Česku distribuuje firma Megabooks. Na výstavě, jejíhož zahájení se zúčastnili mezi jinými ředitel KNAV Martin Lhoták či někdejší místopředsedkyně AV ČR Lydia Petráňová, hledají inspiraci jak uživatelé KNAV a pracovníci akademických ústavů a jejich knihoven, tak i knihovny pražských vysokých škol a studenti doktorských studijních programů. „Z odborných publikací, jež mají jako každý rok rozličné zaměření, bych vyzdvihla dvousvazkový latinský výkladový slovník (Oxford Latin Dictionary), který je ve světě nejuznávanějším lexikonem klasické latiny. Jeho definitivní podoba vznikala více než padesát let, poprvé byl publikován v roce 1982. V nabídce dále nechybějí tituly zaměřené na mediální studia a žurnalistiku a rovněž knihy, jež tematicky souvisejí s letošním Mezinárodním rokem udržitelné energie pro všechny,“ uvedla na vernisáži Dagmar Hartmanová z Akvizice KNAV.
lsd