Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ

Kabinet studia jazyků Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.,
připravil pro školní rok 2011–2012 nový systém jazykových kurzů.

Tradiční kurzy angličtiny, němčiny a francouzštiny, kurzy angličtiny zaměřené na speciální dovednosti
či znalosti a zájmovou výuku španělštiny, italštiny a arabštiny (viz přihláška všeobecné a odborné kurzy).
Oblíbené přípravné kurzy k mezinárodně uznávaným zkouškám z všeobecné angličtiny:
PET, FCE, CAE, CPE a TOEFL.
O jejich kvalitě vypovídá téměř stoprocentní úspěšnost absolventů KSJ u zkoušek
(viz přihláška zkouškové kurzy).

Nový typ výuky zaměřený na specifické jazykové dovednosti potřebné zejména pro doktorandy
a začínající vědce. Kurzy byly vytvořeny v rámci projektu financovaného z fondů EU
a jejich předností je možnost kombinovat prezenční a online výuku s podporou
internetové platformy Moodle (blended learning).
Jedná se o následující kurzy: Academic Writing (angličtina); Presentation Performance (angličtina);
Real English (imerze do živého jazykového a kulturního prostředí); Kurz němčiny s nabídkou on-line aktivit; Profesní a každodenní komunikace ve francouzštině a němčině (viz přihláška blended learning).

Otevřeno bude také Centrum akademického psaní, jehož cílem je naučit doktorandy
a začínající vědce psát odborné publikace a poskytovat jim fundovanou podporu
při získávání jazykových kompetencí a publikačních dovedností.

Podrobné informace o jednotlivých kurzech a cenách: www.langdpt.cas.cz.
Kontakt: tel.: 222 828 401, e-mail: polaskova@langdpt.cas.cz.

Termín odevzdání přihlášek: 30. června 2011.
Zahájení výuky: 12. září 2011.
 


Pražská skupina Společnosti pro vědy a umění
předá již podesáté ceny významným osobnostem ze světa vědy, umění či školství.
Slavnost se koná pod záštitou Senátu Parlamentu České republiky
26. května 2011 v 15.30 hodin v Rytířském sále Valdštejnského paláce v Praze.
 


Inženýrská akademie České republiky, o. s.,

vyhlašuje soutěž o Cenu Inženýrské akademie České republiky za rok 2011.
Cena je dotována částkou 50 000 Kč a bude udělena v kategorii za vynikající realizovaný technický projekt.
Návrhy na udělení ceny mohou předkládat právnické i fyzické osoby ČR. Informace a návrhový list získají zájemci na sekretariátu IA ČR: Národní 3, 110 00 Praha 1 a www.eacr.cz.
Návrh na udělení ceny IA ČR je nutno doručit nejpozději do 15. července 2011
(datum poštovního razítka) na adresu sekretariátu IA ČR.

Prof. Ing. Petr Zuna, CSc., D. Eng. h. c., prezident Inženýrské akademie České republiky, o. s.

Partneři Ceny Inženýrské akademie:
Nadace Preciosa, Žďas, a. s., MM spektrum, Metrostav, a. s.,
Mott MacDonald Praha, spol. s r. o.