Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Einstein a Praha

Před sto lety se pohyboval po pražských chodnících, při svém hloubání nad slavnými fyzikálními teoriemi dýchal zdejší vzduch a navštěvoval pražské hudební a intelektuální salony. Jeden z nejslavnějších mužů vědy – Albert Einstein.

27_1.jpg
Foto: Archiv KDV ÚSD AV ČR


V roce 100. výročí, kdy se stal Albert Einstein řádným profesorem matematické fyziky na pražské německé Karlo-Ferdinandově univerzitě, se v Praze ve dnech 29. září až 1. října 2011 uskuteční mezinárodní konference Universities in Central Europe – Crossroads of Scholars from All Over the World. Uspořádá ji Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky a dalšími partnery, zejména European Society for the History of Science. Ve zvláštní sekci konference se Einsteinově vlivu na pražskou vědu a naopak vlivu pražského prostředí na Einsteina, jeho práci i rodinu bude věnovat prof. Dieter Hoffmann z berlínského Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte s dalšími odborníky z celého světa.
Podnětné příspěvky zazní v rámci sekcí Mobilita vědců mezi univerzitami v době od osvícenství do současnosti a Fenomén „hostujícího“ profesora. Probírat se budou konkrétní důvody dobrovolné migrace vědců (migracím z důvodu politické či jiné perzekuce se v květnu 2011 věnuje mezinárodní konference Scholars in Exile and Dictatorships of the 20th Century): Byla to vždy jen migrace za lepší kariérou? Jaká byla přesná kritéria významnosti univerzit, o které byl mezi odborníky zájem? Jak moc dokázali protagonisté různých univerzitních oborů fakticky ovlivňovat za dané politické a národnostní situace té které země příliv a odliv mozků na svých ústavech? Do jaké míry bylo hostování pro pedagogy pouze „time off“ a osvěžení v akademické rutině a do jaké míry naopak přinášelo obohacení a inspiraci pro vědeckou práci?
Konference je zaměřena na odbornou veřejnost; volně bude otevřena studentům středních a vysokých škol a postgraduantům.
Informace naleznete na http://udauk.cuni.cz/ARCHIV-134.html, nebo na e-mailové adrese milada.sekyrkova@ruk.cuni.cz, kam lze zasílat i přihlášky k účasti.

red