ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > květen  > Academia

Odborné publikace z Nakladatelství Academia

HANS GÜNTER DOSCH
ZA HRANICEMI NANOSVĚTA

Leptony, kvarky, kalibrační bosony
Publikace je sice pojata historicky, snaží se však zprostředkovat spíše dějiny idejí než dějiny událostí. Pojednává o strukturách, které leží za hranicemi nanosvěta, o leptonech, kvarcích a kalibračních bosonech. Leptony a kvarky jsou nejmenší stavební kameny atomů a tento nejvnitřnější svět drží pohromadě zásluhou kalibračních bosonů.

26_1.jpg

JIŘÍ PROSECKÝ
SLOVA DO HLÍNY VEPSANÁ

Mýty a legendy Babylónu
Autor v knize shromáždil téměř všechny doposud známé akkadské (babylónsko-
-asyrské) a dvojjazyčné (sumersko-akkadské) mýty a legendy vyprávějící o stvoření světa a člověka, životě a skutcích bohů a činech pradávných panovníků a legendárních hrdinů, které se tradovaly v mezopotamské Babylónii a Asýrii a přilehlých regionech starověkého Předního východu v období 2. a 1. tisíciletí př. n. l.

26_2.jpg

JITKA ŠTĚPÁNKOVÁ A KOL.
KVĚTENA ČESKÉ REPUBLIKY 8

Devítisvazková Květena České republiky představuje dosud nejrozsáhlejší encyklopedicky pojaté dílo hodnotící flóru našeho území. Osmý svazek zahrnuje zpracování rodu Taraxacum, dále 27 čeledí jednoděložných se 75 rody a 199 číslovanými druhy. Z rozsáhlejších čeledí jsou zastoupeny např. Potamogetonaceae, Liliaceae, Orchidaceae či Iridaceae.

26_3.jpg

ŠTĚPÁN MLEZIVA
RETROSPEKTIVNÍ PŘEHLED ÚZEMNÍCH JEDNOTEK
A ÚZEMNÍCH CELKŮ

Od roku 1850 do současnosti
Publikace je vyčerpávajícím soupisem územních jednotek a územních obvodů počínaje okresní úrovní a zahrnuje území historických českých zemí. Zachycuje jejich vývoj od roku 1850 a podává všechny potřebné informace o vzniku, zániku, změnách hranic, příslušnosti k vyšším typům nebo vymezení pomocí nižších typů. Je členěna na část textovou s přílohami, která obsahuje stručný úvod, vymezení základních pojmů, stručný historický exkurz a návod k používání přehledů, a část tabulkovou, jež tvoří těžiště knihy.

26_4.jpg

NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V DUBNU 2011

– 1. Štěpánková, J. – Květena České republiky 8 (s podporou AV ČR)
– 2. Komárek, S. – Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech
– 3. Horníčková, K., Šroněk, M. (eds.) – Umění české reformace (1380–1620), (s podporou GA AV, s podporou AV ČR)
– 4. Liessmann, K. P. – Teorie nevzdělanosti (4. dotisk)
– 5. Wittgenstein, L. – O jistotě (s podporou AV ČR)

Tituly ostatních nakladatelů:

– 1. Zamarovský, P. – Proč je v noci tma?, AGA
– 2. Čvančara, J., Jelínek, Z., Plzák, J. – Operace Silver A (2., rozšířené vydání), Scriptorium
– 3. Burkettová, E. – Golda, Emet
– 4. Dvořák, I. – Bezčasí – Nohybská kultura v letech 1976–1985, Galén
– 5. Neubauer, Z., Fiala, J. – Střetnutí paradigmat a řád živé skutečnosti, Malvern

Knihkupcův tip:

– Savický, N. – Francouzské moderní umění a česká politika v letech 1900–1939 (s podporou AV ČR)

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1