Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

XXXVIII. zasedání Akademického sněmu

Akademie věd vítá přípravu nové metodiky hodnocení výzkumu


Majakovského sál v Národním domě na Vinohradech, tradiční místo konání akademických sněmů, hostil 21. dubna 2011 další zasedání vrcholného orgánu Akademie věd ČR. Kromě návrhu zprávy o činnosti Akademie za rok 2010 a zprávy o činnosti Akademické rady AV ČR se účastníci Sněmu zabývali zejména průběhem a výsledky I. etapy hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009.

06_1.jpg
  Foto: © Stanislava Kyselová, Akademický bulletin


Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš zdůraznil, že by hodnocení mělo připravit podmínky ke zlepšení kvality budoucího výzkumu. „Nejde pouze o byrokratický nástroj pro rozdělování financí jako v případě tzv. kafemlejnku, ale o snahu objektivně vykreslit vědeckou kvalitu našich pracovišť a jejich směřování, a to až na úroveň jednotlivých týmů,“ konstatoval v úvodu svého projevu. Výsledky tzv. sumativní části hodnocení ukázaly, že vědecká výkonnost AV ČR a jejích pracovišť vytváří kvalitní a stabilní základ pro rozvoj vědy a výzkumu v ČR.
Předseda AV ČR ocenil taktéž úsilí MŠMT, které připravuje novou metodiku hodnocení a financování vědy a výzkumu v ČR za účasti všech klíčových aktérů české vědy. Hlavními rysy projektu Metodika hodnocení VaVaI v ČR má být transparentnost hodnoticího procesu ve všech jeho fázích a možnost kritické diskuse. To představuje podstatný rozdíl při srovnání s nynější ryze formální a mechanickou metodikou hodnocení. Podle náměstka ministra školství pro výzkum a vysoké školy Jana Kouckého bude ale příprava nové metodiky trvat nejméně dva roky a možná i déle. Metodikou hodnocení VaVaI v ČR se v této souvislosti 20. dubna 2011 zabývala také konference České fórum pro výzkum, vývoj a inovace 2011, která představila výstupy druhé průběžné zprávy mezinárodního auditu vědy, výzkumu a inovací (VaVaI). Zpráva, podle níž by Česká republika měla zásadně změnit systém řízení VaVaI i způsob hodnocení, může pomoci posunout ČR blíže ke světovým standardům.
S informacemi o první etapě hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009 (viz takéAB 4/2011) vystoupil člen Akademické rady a předseda Řídicí skupiny Petr Ráb, podle něhož mají výsledky interního hodnocení vést ke kontinuálnímu zvyšování kvality vědeckých aktivit a k zapojování pracovišť do úspěšné mezinárodní vědecké spolupráce. Současné kolo hodnocení je v pořadí již pátým, připočteme-li průběžné hodnocení v roce 2008, které nařizoval zákon v rámci kontroly řešení výzkumných záměrů. Z výsledků sumativní fáze vyplývá, že AV ČR disponuje téměř 20 % špičkových týmů, které můžeme srovnat s nejvyspělejšími zahraničními pracovišti v oboru. Přibližně 60 % badatelských skupin je velmi dobrých a necelých 20 % pracovišť bylo hodnoceno trojkou. Horší známku než trojku obdrželo zhruba 6 % výzkumných týmů. Z porovnání kvality vědeckých výstupů z minulého a tohoto cyklu hodnocení je zřejmé, že podstatně narostla měřitelná kvalita a množství vědeckých výstupů pracovišť – byť ne všude stejnou měrou.
Zasedání, kterého se zúčastnilo 209 členů Sněmu (85 %) a 53 hostů, z pověření předsedy AV ČR zahájil a řídil místopředseda AV ČR Jaroslav Pánek. Mezi pozvanými hosty Sněmu promluvili mj. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Jan Koucký, místopředsedové Rady pro výzkum, vývoj a inovace Vladimír Haasz a Stanislava Hronová, předseda Učené společnosti ČR Václav Pačes, předseda Rady vědeckých společností Ivo Hána, čestný předseda AV ČR Rudolf Zahradník či představitelé vysokých škol v čele s Václavem Hamplem, rektorem Univerzity Karlovy.

LUDĚK SVOBODA