Oficiální časopis Akademie věd ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

28. zasedání Akademické rady AV ČR

Akademická rada se dne 5. dubna 2011 zabývala těmito nejdůležitějšími záležitostmi:
Schválila
– úkony navržené Majetkovou komisí AV ČR ve věci nakládání s nemovitým majetkem dle zápisu z jejího 23. zasedání konaného 29. března 2011.

Souhlasila
– se změnami v rámci původního Českého a Slovenského regionálního komitétu pro mechaniku zemin a zakládání staveb.

Vzala na vědomí
– zprávu o průběhu a výsledcích I. etapy hodnocení výzkumné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2005–2009,
– návrh časového rozvrhu XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR a návrh složení návrhové komise Sněmu,
– podklad pro návrh usnesení XXXVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR,
– Výroční zprávu o stavu spisové a skartační služby na pracovištích AV ČR za rok 2010,
– zprávu o výsledcích kontroly v Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., a o opatřeních k nápravě zjištěných nedostatků.