ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2011  > květen  > Obálka

Sto českých vědců v exilu

02_1.jpg

Mezi nejnovější tituly Nakladatelství Academia se zařadila encyklopedická publikace Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR Sto českých vědců v exilu, kterou připravili editoři Soňa Štrbáňová a Antonín Kostlán. Encyklopedie přináší zasvěcené medailony věnované stovce významných vědců ze všech vědních oborů (matematiky, fyzikálních a technických oborů, chemie a vědy o životě, společenských věd a humanitních oborů), které můžeme považovat za reprezentanty české a zároveň i světové vědy. Vesměs se jedná o někdejší pracovníky ústavů Československé akademie věd, kteří později odešli do exilu a pokračovali ve své odborné práci na významných zahraničních pracovištích, kde dosáhli mimořádných úspěchů. Po listopadu 1989 se mnozí z nich vraceli do vlasti napomáhat našim vysokým školám a vědeckým ústavům při překonávání jejich izolace. Na autorství jednotlivých medailonů se podíleli významní odborníci z různých vědeckých institucí pod vedením Kabinetu dějin vědy ÚSD AV ČR. Knihu uvádí rozsáhlá studie Antonína Kostlána, v níž je shrnuta problematika útěku intelektuálních a vědeckých osobností z komunistického Československa v letech 1948–1989. Nepochybně zaujme i obrazové vybavení knihy, které přináší dosud neznámé a nepublikované fotografie a další dokumenty.

red