ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍ
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.,
si Vás dovoluje pozvat na přednášku z cyklu Collegium Historiae Artium

PhDr. Milada Studničková a Mgr. Ivo Purš:

Kutnohorská iluminace dobývání a zpracování stříbra:
reportáž z těžby, skupinový portrét či teologická metafora?

Přednáška se koná 11. března 2010 od 14:00 hod.
v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206, 2. patro.Vyhlášení veřejného výběrového řízení na obsazení funkce ředitele pracoviště

Rada Ústavu státu a práva AV ČR, v. v. i.,
vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky pracoviště.

Požadavky:
splnění zákonných podmínek, zejména podle ustanovení § 17 odst. 4 až 6 zákona č. 341/2005 Sb.,
o veřejných výzkumných institucích, v platném znění;
vysokoškolské vzdělání a vědecká nebo vědeckopedagogická kvalifikace v oboru právo; významné výsledky tvůrčí vědecké činnosti;
organizační schopnosti a zkušenosti s řízením v oblasti vědy a výzkumu; jazykové znalosti; morální bezúhonnost.

Přihlášku do výběrového řízení je třeba doručit v zalepené obálce označené nápisem „Výběrové řízení“
nejpozději do 25. března 2010 do 16:00 hod. na adresu:
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i., Národní 18, 116 00 Praha 1.

Součástí přihlášky musí být strukturovaný životopis, doklady o dosaženém vzdělání a jazykové kvalifikaci
a dále přehled o dosavadní profesní, publikační, pedagogické, přednáškové a jiné relevantní činnosti uchazeče.

Výběrová komise si v rámci výběrového řízení vyhrazuje možnost vyslechnout v osobním pohovoru
uchazečovu představu o funkci, o niž se uchází, a o záměrech, které by v ní chtěl realizovat.Pražská skupina Společnosti pro vědu a umění

Vás srdečně zve 11. března 2010 na přednášku prof. MUDr. Ivana Rašky a prof. MUDr. Ivo Hány
na téma Kdo byl prof. MUDr. Karel Raška?

Setkání se koná v 17:00 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206, 2. patro. Vstup volný.Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce Michala Šumbery, CSc.,
s názvem High energy nuclear physics and multiparticle dynamics
se koná dne 3. března 2010 v 09:30 hod.
v zasedací síni Ústavu jaderné fyziky AV ČR, v. v. i., Řež.

Obhajoba disertační práce doc. RNDr. Petra Bouře, CSc.,
s názvem Simulations of Protein Vibrational Spectra
se koná dne 8. března 2010 v 10:00 hod.
v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Dolejškova 3, Praha 8.