ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > únor  > Věda a výzkum

Rentgenový pohled do vesmíru

Ve dnech 6.–10. prosince 2009 se v Praze uskutečnil mezinárodní workshop o astronomické rentgenové optice AXRO (Astronomical X-Ray Optics), který hostil 48 účastníků z celkem 12 států. Setkání se konalo ve vile Lanna, kde většina účastníků strávila velmi příjemných pět dní. I když se začalo přednášet v pondělí 6. 12., část vědců a inženýrů si mohla o den dříve na večerním koktejlu poslechnout přivítání rektora ČVUT prof. Václava Havlíčka, pod jehož záštitou se akce spoluorganizovaná Astronomickým ústavem AV ČR, v. v. i., a ČVUT konala.

AXRO 2009
FOTO: Archiv ASÚ AV ČR

Konferenci zahájily přednášky zabývající se rentgenovou optikou a dalekohledy, extragalaktickou astrofyzikou a plánováním společného euro-americko-japonského (ESA/NASA/JAXA) projektu nové družice IXO – rentgenového dalekohledu pro pozorování jak vzdálených extragalaktických zdrojů, tak kompaktních hvězd v naší Galaxii. Pro tento projekt byly vyhrazeny dva dny (druhý den coby porada pracovní skupiny optiky teleskopu IXO) a kromě přítomných kapacit z oboru, jako jsou například prof. John Nousek, vedoucí projektu úspěšné rentgenové družice SWIFT, prof. Robert Petre, ředitel sekce rentgenové astronomie v NASA GSFC, prof. Giovanni Pareschi, ředitel INAF Milano-Brera, a představitelů kosmických agentur NASA, ESA a JAXA, se zasedání plánovací komise zúčastnili na dálku také zástupci vedení americké NASA pomocí konferenčního telekomunikačního mostu.

Pro výběr České republiky, jakožto hostitele těchto důležitých setkání, se rozhodlo na základě třech faktorů. Zaprvé jím byl loňský úspěch prvního workshopu AXRO 2008 mezi účastníky, kteří se dohodli s doc. René Hudcem na zorganizování dalšího ročníku. Druhým důvodem byla pokračující aktivita českého interdisciplinárního týmu (zahrnuje členy jak z ústavů AV ČR, vysokých škol, tak i průmyslu) pod vedením doc. R. Hudce na vývoji nových technologií pro budoucí kosmické rentgenové teleskopy. Tím třetím důvodem se stala samotná Praha, z níž byli všichni účastníci workshopu nadšeni, ač ji někteří navštívili již poněkolikáté. Hned první přednáškový den si účastníci – po zahájení ředitele Astronomického ústavu AV ČR doc. Petra Heinzela a po sérii přednášek o světových rentgenových družicích – prošli historickou astronomickou Prahu pod vedením doc. Aleny Šolcové, naší významné odbornice na historii astronomie. Po kultuře historické následovala kultura společenská, neboť cesta vedla na večeři do útulné hospůdky na Starém Městě a málokterý návštěvník Prahy ze zahraničí odolal ochutnání pořádného českého piva. Tradice společných pozdněvečerních vycházek „na pivo“, kde se běžně probíraly detaily instalace experimentů v raketoplánu či podstata vesmírných gamazáblesků, se uchovala po celou dobu workshopu.

Pro workshop bylo charakteristické, že se na něm nesetkali pouze teoretičtí vědci, ale i konstruktéři a chemici pracující na technologiích rentgenové optiky či inženýři zajišťující praktickou výstavbu kosmických družic. Tím vzniklo velice příjemné tvůrčí prostředí, které vyvrcholilo rozlučkou na konferenční večeři, kterou se i letos po loňském úspěchu povedlo zorganizovat ve spolupráci s Ministerstvem obrany a vedením Školicího a vzdělávacího střediska MO na zámečku Komorní Hrádek nedaleko Astronomického ústavu v Ondřejově. Přivítání bylo navíc zpestřeno malým koncertem v zámecké kapli a prohlídkou nově zrekonstruovaných historických prostor. Nejenže byl tedy letošní ročník workshopu AXRO 2009 pracovním rokováním význačných světových kapacit v oboru kosmických technologií z oblasti rentgenové optiky, ale hlavně se stal příjemným místem setkání, které má nyní ambice stát se pravidelným. Příští – již třetí – akce se na návrh představitelů NASA a ESA uskuteční opět v Praze v prosinci 2010. Připomeneme si na ní 40 let od zrodu prvního českého rentgenového objektivu pro kosmický dalekohled.

MARTIN BLAŽEK,
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.,
České vysoké učení technické v Praze