ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > únor  > Babuškova cena

Babuškova cena

Letos již po šestnácté udělily Česká společnost pro mechaniku a Jednota českých matematiků a fyziků cenu i uznání za nejlepší práce v oboru počítačových věd. Cena určená pro studenty a mladé vědecké pracovníky je udílena každoročně a je spojena s finanční odměnou. Založil ji v roce 1994 významný český matematik Ivo Babuška, který od podzimu 1968 působí ve Spojených státech amerických, nyní v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas, Austin, TX.

Cenu profesora I. Babušky za rok 2009 získal Ing. Jakub Šístek, Ph.D., z Matematického ústavu AV ČR v Praze za doktorskou disertační práci The finite element method in fluids: stabilization and domain decomposition.

Druhé místo přisoudila komise Ing. Vojtěchu Minárikovi, Ph.D., za disertaci Mathematical model of discrete dislocation dynamics obhájenou na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze.

Třetí místo obsadili rovným dílem Ing. Jan Eliáš, Ph.D., z Fakulty stavební VUT v Brně za doktorskou disertaci Discrete simulation of fracture processes in disordered materials a Mgr. Jiří Hozman, Ph.D., z Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci s doktorskou disertací Discontinuous Galerkin method for convection-diffusion problems.

Čestná uznání byla udělena v kategorii diplomových prací. Rozhodnutím hodnotitelské komise získala první místo Ing. Martina Valtrová z Fakulty životního prostředí ČZU v Praze. Jako druhý se umístil Ing. Milan Hanuš (Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni).

Karel Segeth,
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.