ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

Abicko  > 2010  > únor  > Obálka

Nové knihy

ČESKOSLOVENŠTÍ POLITIČTÍ VĚZNI
Životní příběhy

Publikace obsahuje sedmnáct vybraných životních příbě­hů bývalých politických vězňů a vězeňkyň, kteří prožili část svého života za mřížemi československých komunistických věznic a trestaneckých pracovních táborů. Příběhy byly zaznamenány a zpracovány s využitím metody orální his­torie. Analytické kapitoly knihy se věnují vývoji česko­slovenského vězeňství po druhé světové válce, vězeňským subkulturám, psychologickému pohledu na dopady politic­kého věznění a způsoby jejich zvládání i vězeňské poezii jako svědectví a dokumentu své doby.
Bouška, T., Pinerová, K., Louč, M. (ed.), Političtí vězni.cz, COHA, Praha 2009. Vydání 1.
ČESKOSLOVENŠTÍ POLITIČTÍ VĚZNI

NA SMUTEK NENÍ ČAS
Korespondence mezi Františkem a Rivou Krieglovými a Františkem Janouchem a Adou Kolmanovou

Kniha představuje zajímavou kolekci dopisů a pohlednic z let 1974–1979 dvou významných československých osobností – politika a lékaře-huma­nisty MUDr. Františka Kriegla a jaderného fyzika a zakladatele Nadace Charty 77 prof. Fran­tiš­ka Janoucha, které spojovalo pevné rodinné přátelství. Korespondenci doplňují poz­nám­ky F. Janoucha, které mj. vysvětlují historické události a přibližují vystupující osoby.
Janouch, F., Groman, M., Štěpánek, D. (ed.), Nadace Charty 77, Praha 2009. Vydání 1.
NA SMUTEK NENÍ ČAS


NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY
V KNIHKUPECTVÍ ACADEMIA
V LEDNU 2010

 1. Klíma, I. – Moje šílené století
 2. Ibn Munkiz, U. – Kniha zkušeností arabského bojovníka s křižáky
 3. Daníčková, S. – Skrytá poselství vědy
 4. Draaisma, D. – Proč život ubíhá rychleji, když stárneme
 5. Mareš, M. – Přicházím z periferie republiky

Tituly ostatních nakladatelů:
 1. Manguel, A. – Knihovna v noci, Host
 2. Vondra, R. – Osobnosti české historie, Skřivan
 3. Jeník, J. – Kapitoly ze života v tropech, Jan Franta
 4. Šinkarjov, L. – Všecko jsem skoro zapomněl..., Akropolis
 5. Kris, E., Kurz, O. – Legenda o umělci, Arbor Vitae

Knihkupcův tip:

 • Płażewski, J. – Dějiny filmu 1895–2005, Academia

ŠÁRKA HOLÁ,
vedoucí knihkupectví Academia,
Václavské náměstí 34, Praha 1