ARCHIV oficiálního časopisu AV ČR

 


Z monitoringu tisku

 

Akademický bulletin 2010–2015

Plakat_obalky_web.jpgStopy AB v jiných titulech

Stopa AB v dalších médiích a knižních titulech

INFORMACE A OZNÁMENÍAT konference 2009

XV. celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP
a 48. celostátní konference AT sekce Psychiatrické společnosti ČLS JEP
na téma

Mýty a stereotypy v adiktologii
se koná ve dnech 31. května až 4. června 2009 ve Vojenské zotavovně Měřín.

Podrobné informace naleznete na webových stránkách www.atkonference.czRada Ústavu biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,

vyhlašuje veřejné výběrové řízení na obsazení funkce ředitele (ředitelky) pracoviště.

Požadavky: vysokoškolské vzdělání příslušného zaměření, vědecká hodnost (CSc., Ph.D.),
zkušenost s organizační prací v oblasti výzkumu a vývoje, významné výsledky vědecké tvůrčí činnosti, jazykové znalosti, morální bezúhonnost a splnění zákonných požadavků na kandidáty podle ustanovení § 17 odst. (4)–(6) zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění.

Písemné přihlášky s odborným životopisem a ověřenými doklady o dosažené kvalifikaci,
přehledem dosavadní praxe, publikační činnosti a se stručným rozborem hlavních záměrů
a představ o činnosti ústavu přijímá do 11. května 2009

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i., sekretariát, Květná 8, 603 65 Brno.

Tel.: 543 422 540; e-mail: ubo@ivb.cz; webové stránky: www.ivb.cz